2.3. Kaupunkien rooli ihmisten konfliktiprosesseissaSulje ikkuna

Jorma Vakkuri
(jorma.vakkuri(at)gmail.com)
eGrade Enabler Oy

Ratkaisemalla intressiristiriidat hyvin voidaan päästä ”menestymispyörteisiin” ja välttyä joutumasta ”noidankehiin”. Yli 6000 vuotta sitten käynnistynyt ja yhä kiihtyvä kaupunkien kehittyminen ja verkostoituminen ovat osaltaan olleet tämän ilmentymää. Kaupungit ovat tarjonneet sijainniltaan edullisia vuorovaikutusmahdollisuuksia säännölliselle kanssakäymiselle ja vaihdannalle. Ne ovat olleet areenoita ihmisten konfliktiprosesseille ja tarjonneet puitteita intressijännitteiden hallinnalle. Näistä puiteohjausvaikutuksista tarvitaan kuitenkin uutta tutkimustietoa, koska tulevaisuuden kaupunki voisi nykyisiä paremmin tukea intressijännitteiden hyvää hallintaa.

Esitykseni pääjäsentely:
* Mistä on kyse? Käsitteet.
* Fyysinen, virtuaalinen ja toiminnallinen kaupunkiyhdyskunta ihmisten ristiriitaisten intressien läpiviennin näyttämönä.
* Miten kaupunki voi urbanisoitumisen ja glokalisoitumisen kompleksina vaikuttaa
   - intressiristiriitatilanteiden syntymiseen ja dynamiikkaan sekä niiden ymmärtämiseen (esim. segregaatiovaikutukset)
   - intressiristiriitastrategioiden valintaan ja soveltamiseen (esim. demokratiamuodot, kollektiivisen väkivallan ilmentymät)
   - intressijännitteisten "menestymispyörteiden" / "noidankehien" syntymiseen ja kehittymiseen (esim. alueellisesti verkostoituneet innovaatiojärjestelmät / slummiutuminen)
* Suomalaisen kaupunkiyhdyskunnan kunnalliset toimijat intressiosapuolina kunta- ja palvelurakenneuudistuksen haasteissa.

Avainsanat: intressi, intressiristiriita, konfliktiprosessi, innovaatio, kaupunki, kunnallinen toimija, verkostoitunut käytäntöyhteisö, kompleksi, puiteohjaus

Sulje ikkuna