Urbaanin Euroopan taloudellinen kartta – Helsingin seutu Euroopan metropolien verkostossa
Seppo Laakso
Kaupunkitalous
Kaupunkitutkimus TA Oy
etunimi.sukunimi(at)kaupunkitutkimusta.fi

Eurooppa kuuluu maailman kaupungistuneimpiin alueisiin ja maanosan suuret kaupunkialueet – metropolit – ovat Euroopan talouskasvun vahvimpia vetureita. Ne tarjoavat kasautumisetuja yritystoiminnalle ja vetävät puoleensa dynaamisimpia yrityksiä, nopeimmin kasvavia toimialoja ja suurimpia investointeja. Yritystoiminnan kasvu luo kysyntää työvoimalle ja vetää kasvaville alueille myös muuttoliikettä.

Helsingin seutu ei kuulu Euroopan suurimpiin metropoleihin, mutta se on dynaaminen, vauras ja kasvava suurkaupunkialue. Helsingin seutu on vahvasti palveluvaltainen alue useimpien metropolien tapaan. Seudun vahvoja aloja ovat logistiikka, erikoistuneet liike-elämän palvelut, rahoitustoiminta, tutkimus ja kehittäminen sekä korkean teknologian teollisuus ja siihen liittyvät palvelut. Seutu kasvoi nopeasti 1990-luvun laman jälkeen viime vuosikymmenen jälkipuolella, mutta vuosituhannen jälkeen kasvu hiipui muutamaksi vuodeksi. Vuodesta 2004 alkaen Helsingin seudun talouden kasvu on jälleen kiihtynyt, mikä on näkynyt tuotannon, työllisyyden ja väestön kasvuna. Laadittujen ennusteiden mukaan seutu tulee todennäköisesti kuulumaan Euroopan nopeimmin kasvavien metropolien joukkoon myös kuluvan vuosikymmenen jälkipuolella.

Esitys perustuu vuosittain tehtävään tutkimukseen European Regional Prospects. Tutkimuksen toteuttaa eurooppalaisten taloustutkimuslaitosten verkosto European Economic Research Consortium (ERECO) ja sitä koordinoi tutkimuslaitos Cambridge Econometrics. Tutkimus kattaa 45 suurkaupunkialuetta 27 Euroopan maasta. Tutkimus sisältää analyysin kunkin metropolin aluetalouden rakenteesta ja kehityksestä sekä aluetalouden keskeisiä indikaattoreita koskevan ennusteen.YHTEYDENOTTO       COPYRIGHT