Kaupunkitutkimuksen päivät 2010
Oikeus kaupunkiympäristöön
Aika:          6.-7.5.2010
Paikka:      Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)
Järjestäjät: Yhdyskuntasuunnittelun Seura, Alue ja Ympäristötutkimuksen Seura sekä Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura

Kaupunkitutkimuksen päivillä 2010 pohditaan kaupunkiympäristöön liittyviä oikeuksia:
Minkälaisia oikeuksia hyvään kaupunkiympäristöön sisältyy? Kenelle kaupunkitila kuuluu, kenellä on oikeus määritellä millaista on hyvä kaupunkiympäristö? Millaista on hyvä kaupunkiarkkitehtuuri, erityisesti täydentävä rakentaminen? Miten kaupunkiympäristön suunnitteluun ja määrittelyyn liittyvät valtasuhteet ovat rakentuneet eri aikoina? Toteutuuko asumisen ja palveluiden tasa-arvoisuus (sosiaalinen oikeudenmukaisuus) kaupungeissa ja niiden suunnittelussa/kaavoituksessa? Miten kaupunkilaiset käyttävät vaikutusmahdollisuuksiaan ja miten heidän oikeutensa kaupunkiympäristöön esiintyvät arjen käytännöissä? Kuka jää syrjään? Miten esimerkiksi maahanmuuttajien oikeudet hyvään kaupunkiympäristöön toteutuvat? Kuka päättää julkisen kaupunkitilan käytöstä?

Kaupunkitutkimuksen päivillä jaetaan myös palkinto vuoden parhaasta kaupunkitutkimusta käsitelleestä tieteellisestä artikkelista.

 


 

PÄIVIEN OHJELMA

TORSTAI 6.5.2010

09.00 – 10.00
Ilmoittautuminen

10.15
Avaussanat, Sali 104

Aulis Tynkkynen, Vuoden 2010 Kaupunkitutkimuksen päivien Tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja

Pääpuheenvuorot, Sali 104

Professor Lynn Staeheli, School of GeoSciences , The University of Edinburgh :
Ordinary citizenship and rights to the city

Professor John Urry, Department of Sociology, Lancaster University :
After the Car

12.30 – 13.30
Lounastauko

13.30 – 17.00
Työryhmät (kahvitauko 15.15-15.25)

2. Osallisten roolit ja mahdollisuudet kaupungissa, sali 505
3. Kaupungin visuaaliset kerrostumat ja vallankäyttö kaupunkitilassa, sali 312
4. Lajien kaupunki – ihmisen ja eläimen vuorovaikutus kaupunkitilassa, sali 309
5. Kaupunkitilan julkisuus, turvallisuus ja kontrolli, sali 104

17.30 – 19.00
Iltatilaisuus Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa (osoite Snellmaninkatu 12)

Arkkitehti Juha Leiviskä esittelee vuonna 2009 valmistunutta uudisrakennusta

Vuoden kaupunkikirjoitus 2010 -palkinnon jako

 

PERJANTAI 7.5.2010

9.00 – 12.30
Työryhmät

1. Liikenne kaupungissa – sähköinen kysymys, sali 312
2. Osallisten roolit ja mahdollisuudet kaupungissa, sali 309
5. Kaupunkitilan julkisuus, turvallisuus ja kontrolli, sali 104

12.30 – 13.00
Kahvitauko

13.00 – 14.15
Päivien päätös, Sali 104

Pääpuheenvuoro
Akatemiatutkija Hille Koskela, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto:
Pelkokierteestä toleranssin kulttuuriin

Loppukeskustelu

 


 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen vuoden 2010 Kaupunkitutkimuksen päiville ei ole vielä alkanut. Ilmoittautuminen avautuu viikon 15 aikana.

Osallistumismaksu sisältää mm. kahvitarjoilut.

Osallistumismaksu on (euroa):
- järjestävien seurojen (YSS, A&Y, SKTS) jäsenet 20
- muut 30
- perusopiskelijat 5

 


 

Lisätietoja

Vuoden 2010 Kaupunkitutkimuksen päivien Tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Aulis Tynkkynen
aulis.tynkkynen(at)sulo.fi.
puh. 0400 143 969

 

YHTEYDENOTTO       COPYRIGHT