Kaupunkimaan käyttöintressit yksityisen ja julkisen rajapintailmiöinä

tiistai 12.5.2015, 13:30 – 15:00

Puheenjohtajat: Ilari Karppi, Lasse Oulasvirta & Pekka Valkama, Tampereen yliopisto

 

Kaupungit eri puolilla maailmaa tiivistävät keskusta-alueitaan. Monessa tapauksessa tällaiset tiivistämishankkeet johtavat ja usein niillä suorastaan pyritään uudistustyön kohteena olevan keskuksen mittakaavan kasvattamiseen. Esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudulla Tampereen monen suurhankkeen (keskustan ranta-alueiden intensiivinen rakentaminen ja sen edellyttämät infrajärjestelyt, asemanseutu, korkea rakentaminen, pikaraitiotie, …) potentiaaliset kasvuvaikutukset voivat nostaa kaupungin keskikokoisen pohjoismaisen kaupungin kategoriasta eurooppalaisen metropoliluokan kakkoskaupungiksi. Lempäälä Tampereen eteläisellä kaupunkiseudulla on puolestaan erinomainen esimerkki nopeasti kasvavasta kunnasta, jonka keskustauudistus voi parhaimmillaan synnyttää suomalaisittain uudenlaisen pikkukaupunkikonseptin.

Tapa, jolla tällaisia skaalahankkeita toteutetaan, edellyttää käytännössä aina julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja suoranaista kumppanuuttakin. Näitä toimijoita ovat maapolitiikasta vastaavat päätöksentekijät viranomaisrooleissaan, maanomistajat, rakennusliikkeet ja suunnittelun ammattilaiset sekä luonnollisesti kuntalaiset niin tulevina kaupunkiympäristön käyttäjinä kuin kaupunkiympäristön ja kulttuurimaiseman muutoksista huolestuneina kansalaisina. Oman ryhmänsä muodostavat yrittäjät ja erikokoiset yritykset, joiden ääni pyritään tavoittamaan yhä tarkemmin visioitaessa erilaisia kehittämishankkeita ja niiden odotettavissa olevia vaikutuksia.

Työryhmä on avoin kaikille mutta se sopii temaattisesti erityisesti kaupunkitaloudesta ja yhteistyöjärjestelyjen talous- ja hallintaulottuvuudesta kiinnostuneille.

 

Pääkaupunkiseudun yritysklusterit luupin alla – Näkökulma yritysklustereiden rakentumiseen ja fyysisiin ominaisuuksiin osana kaupunkirakennetta
Tommi Inkinen ja Heli Ponto, Helsingin yliopisto

Kaupunkimaata tarjolla! Julkista aluetta rakennuttajille kaavoitettavaksi rakentamista varten Lohjalla
Karitta Laitinen, Aalto-yliopisto

Julkisen ja yksityisen kumppanuus (PPP) tarkasteltuna maankäyttöprosessin näkökulmasta
Pekka Valkama ja Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto, Paula Sonja Karlsson ja Darinka Asenova, Glasgow Caledonian University

Yrittäjäyhteisö uutta kaupunkikonseptia luomassa
Ilari Karppi, Tampereen yliopisto