Lavastettu kaupunkitodellisuus – Framing the urban realities

maanantai 11.5.2015, 13:30 – 15:00 ja maanantai 11.5.2015, 15:30 – 17:00

Puheenjohtajat: Riina Lundman & Paulina Nordström, Turun yliopisto

Gillian Rosen mukaan visuaalisuus tarkoittaa katsomisen rakentumista monin eri tavoin. Lavastettu kaupunkitodellisuus -työryhmä käsittelee erilaisten visuaalisten esitysten ja teknologioiden roolia katseen rakentumisessa sekä kaupunkeihin liittyvien todellisuuksien ja illuusioiden tuottamisessa. Työryhmä pureutuu sekä visuaalisten esitysten tapaan kuvata kaupunkitilaa että erilaisten teknologioiden ja tekijöiden rooliin tässä kuvaamisessa. Visuaalisilla esityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia analogisilla ja digitaalisilla tekniikoilla tuotettuja kuvia, videoita ja multimediaesityksiä, ja lavastamisella muun muassa sitä, miten nämä visuaaliset esitykset ja niiden käyttö muokkaavat kaupunkitilaa ja siihen liittyviä kokemuksia, tuottavat uusia urbaaneja materiaalisuuksia sekä toimivat tilallisten haltuunottojen välineinä.

Työryhmän esitykset voivat käsitellä esimerkiksi kaupunkitilassa tapahtuvaa valo- ja videokuvaamista, mobiiliteknologiaa, sosiaalisen median sovelluksia, paikkamarkkinointia, valvontaa tai analogisten teknologioiden roolia digitaalisen teknologian aikana. Esitysten näkökulmat voivat liittyä muun muassa erilaisten visuaalisten esitysten teknologiseen tarkasteluun, yksityiseen ja julkiseen käyttöön tai niiden soveltamiseen kaupunkisuunnittelussa ja taiteessa. Kysymme: Miten visuaalinen lavastaminen tapahtuu kaupungissa? Minkälaiset ovat kytkökset lavasteiden rakentamisessa? Miten kuvat ja uudet teknologiat osallistuvat kaupunkitilan tuottamiseen? Miten lavastetussa kaupungissa eletään?  Miten visuaalisia lavasteita otetaan käyttöön ja miten niitä jaetaan? Kannustamme esittäjiä käyttämään runsasta visuaalista materiaalia esityksissään.

According to Gillian Rose, visuality refers to the way in which vision is constructed in various ways. In this bilingual (Finnish-English) workshop, we discuss the role of different kinds of visual re/presentations and technologies in the making and framing of urban realities and illusions. We are interested in how the use of diverse visual materials and technologies affect the seeing, producing and re/presenting urban spaces and cityscapes.

 

maanantai 11.5.2015, 13:30 – 15:00

Hiljaisuus – Kamera – Ole hyvä – Kiitos! Videokuva osallistavan kaupunkisuunnittelun välineenä
Riina Lundman, Turun yliopisto

Skeittausvideot kaupunkikokemusten ja mielikuvien rakentajina
Mikko Kyrönviita, Aalto-yliopisto

Visualizing retail change in Helsinki
Kevin Drain, Helsingin yliopisto

 

maanantai 11.5.2015, 15:30 – 17:00

Laserkeilauksen tapahtuma: realistisesta mallista Khimaira-pistepilviin
Paulina Nordström, Turun yliopisto

Parkkipaikan näkemisen ihanuus ja kurjuus: älykäs pysäköinti kaupunkitilan avaajana
Simo Syrman, Aalto-yliopisto & Vesa Kanninen, Aalto-yliopisto

Enriching User Experiences with Location-Sensitive Music Services
Pirkka Åman, Aalto-yliopisto, Lassi A. Liikkanen, HIIT & Atte Hinkka, HIIT

Tekstein lavastettu kaupunkitodellisuus
Panu Savolainen, Turun yliopisto