7. Arvoa luomassa: kestävä kaupunkikehitys ja taloudelliset intressit

Tavoitteet toimivasta arjesta, kestävästä liikkumisesta sekä vähähiilisestä ja hyvinvointia tukevasta kaupunkirakenteesta ohjaavat nykypäivänä kaupungeissa tehtävää suunnittelua ja kehittämistä. Kaupunkien kehitys ei kuitenkaan voi toteutua ilman, että näitä tavoitteita edistävät kehityshankkeet ovat taloudellisesti kannattavia yksityisille toimijoille. Julkisen talouden kestävyysvajeen vuoksi kehityksen taloudellinen tehokkuus on yhä tärkeämpää myös julkiselle sektorille.

Suomessa etenkin suurimmilla kaupunkiseuduilla on tällä hetkellä suunnitteilla, käynnissä tai jo valmistunut monia infrastruktuuriltaan merkittäviä hankkeita (raidejärjestelmät, asemakeskukset, urheilu- ja tapahtuma-areenat, uudet kaupunginosat), joilla voidaan nähdä olevan laajoja vaikutuksia ympäröivien alueiden ja koko seudun tulevalle kehitykselle. Samanaikaisesti näiden hankkeiden hintalappu on herättänyt paljon keskustelua niin asukkaiden, elinkeinoelämän kuin poliittisten päättäjien keskuudessa. Erilaiset julkisten ja yksityisten toimijoiden väliset neuvottelu- ja yhteistyömallit (esim. allianssit) ovatkin yleistyneet keinona yhdistää liike- ja julkistaloudellisia intressejä.

Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa pohditaan muun muassa taloudellisen kestävyyden ja muiden tavoitteiden yhteensovittamiseen liittyviä haasteita tai sitä, miten kehittämistoimien laajempia vaikutuksia esimerkiksi kaupunkien elinvoimaan ja vetovoimaan voidaan arvioida. Tarkastelu voi perustua konkreettisiin suunnittelutapauksiin sekä erilaisiin välineisiin, prosesseihin tai toimintamalleihin, joiden on havaittu edistävän kaupunkikehityksen taloudellista kestävyyttä sekä luodun arvon reilua jakautumista yksityisten toimijoiden ja yhteiskunnan välillä. Näitä voivat olla esimerkiksi taloudellista lisäarvoa luovat suunnittelukäytännöt, erilaiset kehityspotentiaalia kasvattavat julkiset infrastruktuurihankkeet sekä erilaiset verotukselliset ja maapoliittiset ohjauskeinot. Ryhmän teemaa on mahdollista lähestyä eri näkökulmista ja tieteenaloilta. Kannustamme myös nuoria tutkijoita ja opinnäytteiden tekijöitä sekä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän toimijoita tarjoamaan rohkeasti omaa esitystä.

 

Työryhmän puheenjohtajat:

  • Iina Sankala, tutkija, Tampereen yliopisto
  • Eero Valtonen, yliopisto-opettaja, Aalto-yliopisto

Abstraktiehdotukset voi lähettää osoitteeseen iina.sankala@tuni.fi