ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä lomake ja maksamalla osallistumismaksu viitenumerolla Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran tilille: Nordea FI40 1544 3000 0573 93 (BIC NDEAFIHH)

HUOM! Mikäli osallistuja on eri kuin maksaja, laita osallistujan nimi /nimet maksun viestikenttään. Tässä tapauksessa mikäli nettipankki ei anna syöttää sekä viitenumeroa että nimeä, niin nimitieto on tärkeämpi.

Mikäli tarvitset erillisen laskun organisaatiollesi, ilmoittaudu normaalisti lomakkeella ja pyydä lasku henkilöiden nimillä Milla Kalliolta, milla.r.kallio@helsinki.fi.

 

OSALLISTUMISMAKSUT:
Perusmaksu 45 € + to iltatilaisuus 5 €
Järjestävän seuran jäsen 30 € + iltatilaisuus 5 € (SKTS, YSS, Tutuseura)
Opiskelija 10 € + iltatilaisuus 5 €
Vain to iltatilaisuus 5 €

VIITENUMEROT:
to-pe päiväohjelma + to iltaohjelma: 1614
to-pe päiväohjelma: 1601
to iltaohjelma: 1627

ERÄPÄIVÄ:
Heti, ilmoittautuminen on varmistettu vasta kun osallistumismaksu on maksettu.

 

Ilmoittautuminen on auki torstaihin 26.4 asti. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, mutta sairastapauksissa paikan voi siirtää toiselle henkilölle.


REGISTRATION
Reserve your spot at the conference through the registration form! Please use a reference number to pay the registration fee.
Account: Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura
Bank: Nordea FI40 1544 3000 0573 93 (BIC NDEAFIHH)

Note! If the person paying the registration is different than the one attending the conference, please add the name(s) of the participant(s) in to the message section of the payment.

If you need an invoice for your organisation, register thorugh the form and send an email to Milla Kallio with the names of the participants, milla.r.kallio@helsinki.fi.

 

FEES:
Normal price 45 € + Thurs evening program 5 €
Member of the organizing society 30 € + evening program 5 € (SKTS, YSS, Tutuseura)
Student 10 € + evening program 5 €
Only evening program 5 €

REFERENCE NUMBERS:
Thurs-Fri conference + Thurs evening program: 1614
Thurs-Fri conference: 1601
Thurs evening program: 1627

DUE:
At once, you have reserved your spot at the conference only once the fee has been paid.

 

 

The registration is open until Thurs 26.4. Registration fees can not be refunded but in cases of illness, another person can attend in place of the person absent.