Ilmoittautuminen / Registration

Kaupunkitutkimuksen päivien 2020 ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Registration for the Urban Studies Conference 2020 is yet to be opened.


Suomen hallitus linjasi 22.4.2020, että isojen tapahtumien järjestäminen (500+) on kielletty heinäkuun loppuun saakka. Hallitus ei esittänyt linjaansa vielä elokuun tapahtumien osalta, mutta lupasi tehdä niin kesäkuun alkupuolelle mennessä. Näin ollen avaamme päivien ilmoittautumisen vasta, kun meillä on varmuus elokuun tilanteesta. Jos hallitus kieltää suuret yleisötapahtumat tapahtumat myös elokuulta ja suosittelee pienempienkin tapahtumien järjestämättä jättämistä, päätämme kesäkuun alussa päivien siirrosta myöhempään ajankohtaan.

Finnish government has decided that large public events are to be cancelled until the end of July. There was no decision yet about August, but this decision is scheduled to be made in early June. Therefore, we shall open the registration for the conference once we have certainty about August being fine. Should the government not allow large public events even in August, we shall decide in June about the new later date for the conference.