Kaupunkitutkimuksen päivät 2013
Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen

Aika: 25.-26.4.2013
Paikka: Turun yliopisto, Publicum (Assistentinkatu 7, Turku)
Järjestäjät: Yhdyskuntasuunnittelun seura (päävastuullinen), Suomen kaupunkitutkimuksen seura sekä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura


Vuoden 2013 päivien teemana on Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen. Kaupunkia ei rakenneta vain aineen, vaan myös strategioiden ja unelmien avulla. Kaupunkipolitiikassa luotetaan suorien investointien lisäksi yhä enemmän symbolisiin merkityksiin, brändeihin ja visioihin kansainvälisen kaupunkikilpailun välineinä. Arvostuksiin perustuva symbolitalous vaikuttaa reaalitalouteen rakennetun ympäristön investointeina. Alueiden arvottamisen ketju on kaupunkien taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehittämisen ydintä. Alueiden arvostukset muuttuvat ajassa: jotkut alueet taantuvat, jotkut löydetään ja arvotetaan uudelleen uusien käyttäjien tai kehittämissuunnitelmien ansiosta. Viimeisen 50 vuoden aikana esimerkiksi monet teollisuusalueet ovat muuttuneet viihtyisiksi asuinalueiksi ja oleskelun paikoiksi, työväen korttelit keskiluokan kansoittamiksi ja lentokenttien ympäristöt meluongelmista vetovoimaisiksi toimistokeskittymiksi.

Vuoden 2013 kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan symbolitalouden ja reaalitalouden suhdetta. Mikä merkitys on sillä, minkälaisiksi kaupungit kuvitellaan? Miten arvostukset vaikuttavat rakennettuun ympäristöön? Miten kaupunkisuunnittelu vaikuttaa alueiden arvostuksiin? Onko suunnittelussa ollut herkkyyttä tunnistaa uusia arvostuksia? Millä keinoilla tuotetaan lisäarvoa kaupungin eri alueille? Minkälaisia historiallisia pysyvyyksiä tai muutoksia arvostuksissa on nähtävissä? Miten visiot ja brändit vaikuttavat kaupunkipolitiikkaan ja kaupunkien kehittämiseen? Miten kaupunkipolitiikkaan vaikuttavat yksittäiset tekijät, kuten kansainvälisyys, kulttuurivetoinen kehittäminen, yliopistot tai teknologiset muutokset ja ubiikki?

Pääluennoitsijoina toimivat Ann Markusen (Minnesotan yliopisto), Håkan Forsell (Örebron yliopisto) ja Harri Andersson (Turun yliopisto).

Työryhmät ja esitelmäkutsu (Call for Papers) julkistetaan viikolla neljä.

Kaupunkitutkimuksen päivillä järjestetään myös kaupunkiaiheinen kirjallisuuspaneeli ja jaetaan palkinto vuoden 2012 parhaasta kaupunkitutkimusta käsitelleestä tieteellisestä artikkelista.

Tervetuloa!