Kaupunkitutkimuksen päiviä järjestävät yhteistyössä ja vuorovedoin Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS), Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura (Tutuseura). Vuonna 2018 vetovastuussa on kaupunkitutkimuksen seura.

2018 tieteelisen toimikunnan muodostavat

Silja Laine, puheenjohtaja (SKTS)

Milla Kallio, sihteeri (kysymykset: milla.r.kallio@helsinki.fi)

Terhi Ainiala (SKTS)

Salla Jokela (SKTS)

Hazel Salminen (Tutuseura)

Mervi Ilmonen (YSS)

Veera Moll (YSS)

 

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura

www.kaupunkitutkimuksenseura.fi

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista monitieteellistä kaupunkitutkimusta, toimia tutkijoiden yhdyssiteenä ja lisätä tietoa kaupunkitutkimuksen merkityksestä. Seura myös osallistuu kaupunkitutkijoiden kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi seura haluaa herättää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua kaupunki- ja aluepolitiikasta, kaupunkien kehityksestä, ja urbaanista kulttuurista. Seura järjestää tutkijatapaamisia, konferensseja ja keskustelutilaisuuksia. Keskeinen keskustelun foorumi ovat vuosittain järjestettävät Kaupunkitutkimuksen päivät.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura

http://www.tutuseura.fi

Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura/Sällskapet för framtidsstudier perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta Turussa 28. toukokuuta vuonna 1980. Seuran perustajajäseninä oli 14 suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. Tänään seuralla on lähes parikymmentä yhteisöjäsentä ja vajaa 700 henkilöjäsentä. Jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta – mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta elämänaloilta.

 

Yhdyskuntasuunnittelun seura

www.yss.fi

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry. perustettiin vuonna 1959 suomalaisten yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten seuraksi. Seura on monitieteinen ja eri koulutustaustaisia ihmisiä yhdistävä keskusteluareena.

Seura järjestää seminaareja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, ammatillisia matkoja, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Seura julkaisee Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä, joka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen referee-julkaisu.

Jäsenistöömme kuuluu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisia, alan tutkijoita ja muita yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita. Seuralla on noin 250 jäsentä ja lisäksi yhteisöjäseniä. Oulussa toimii vireä paikallisosasto.

YSS ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.