JÄRJESTÖT
Yhdyskuntasuunnittelun seura

www.yss.fi

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry. perustettiin vuonna 1959 suomalaisten yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten seuraksi. Seura on monitieteinen ja eri koulutustaustaisia ihmisiä yhdistävä keskusteluareena.

Seura järjestää seminaareja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, ammatillisia matkoja, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Seura julkaisee Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä, joka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen referee-julkaisu.

Jäsenistöömme kuuluu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisia, alan tutkijoita ja muita yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita. Seuralla on noin 250 jäsentä ja lisäksi yhteisöjäseniä. Oulussa toimii vireä paikallisosasto.

YSS ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura

www.kaupunkitutkimuksenseura.fi

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista monitieteellistä kaupunkitutkimusta, toimia tutkijoiden yhdyssiteenä ja lisätä tietoa kaupunkitutkimuksen merkityksestä. Seura myös osallistuu kaupunkitutkijoiden kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi seura haluaa herättää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua kaupunki- ja aluepolitiikasta, kaupunkien kehityksestä, ja urbaanista kulttuurista. Seura järjestää tutkijatapaamisia, konferensseja ja keskustelutilaisuuksia. Keskeinen keskustelun foorumi ovat vuosittain järjestettävät Kaupunkitutkimuksen päivät.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura

www.ays.fi

Alue ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) on toiminut aluetutkimuksen edistämiseksi jo kolmen vuosikymmenen ajan. Seura aloitti toimintansa Suunnittelumaantieteen yhdistyksenä, mutta nykyinen nimi otettiin käyttöön 1990-luvun alussa kun ympäristökysymyksestä tuli seuran toiminnan keskeinen painoala.

Seuran toiminnan tavoitteena on edistää alue-ja ympäristötutkimusta sekä osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seura tarjoaa valtakunnallisen ja poikkitieteellisen yhteistyön ja keskustelun verkoston tutkijoille, ammatissa toimivile ja opiskelijoille, joita yhdistää kiinnostus yhteiskunnan muutokseen ja ympäristökysymykseen. Seura julkaisee Alue ja Ympäristö -lehteä, joka on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen referee-julkaisu.

AYS on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen ja sillä on edustaja maantieteen kansainvälisessä unionissa IGU:ssa (International Geographical Union).