Ilmoittautuminen

Kaupunkitutkimuksen päivien ilmoittautuminen on päättynyt. Kiitos kaikille ilmoittautuneille!

Registration for the Urban Studies Conference 2019 has ended. Thank you for all that registered!


Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä lomake ja maksamalla osallistumismaksu Yhdyskuntasuunittelun seuran tilille. Maksu tapahtuu aina ensisijaisesti tilisiirrolla.

Saajan nimi: Yhdyskuntasuunnittelun seura
Tilinumero: FI36 8000 1171 2877 26 (BIC DABAFIHH)
Maksun viestikenttään: Osallistujan nimi / osallistujien nimet
TÄRKEÄÄ! Maksun viestikenttään on aina merkittävä osallistujan nimi / osallistujien nimet.

Maksutiedot:

  • Perusmaksu 50 € +  valinnainen to iltatilaisuus 8 €
  • Järjestävän seuran jäsen 35 € (SKTS, YSS, RYTS) + valinnainen to iltatilaisuus 8 €
  • Opiskelija / työtön 10 € + valinnainen to iltatilaisuus 8 €
  • Vain to iltatilaisuus 8 €

Maksun eräpäivä: Heti, ilmoittautuminen on varmistettu vasta kun osallistumismaksu on maksettu.

Ilmoittautuminen on auki 11.4. asti. Ilmoittautuminen on sitova ja maksua ei palauteta, mutta sairastapauksen tai vastaavan sattuessa oman ilmoittautumisen voi ohjata toiselle henkilölle.


Registration

Registrate to the conference by filling out this form and by paying the conference fee to the bank account of the Finnish Society of Urban Planning Association. The payment should always be done primarily via account transfer.

Recipient’s name: Yhdyskuntasuunnittelun seura
Account number: FI36 8000 1171 2877 26 (BIC DABAFIHH)
Message section: Name(s) of the participant(s)
NOTE! The name(s) of the participant(s) must be recorded to the message section.

Fee information:

  • Normal price 50 € + optional evening program 8 €
  • Member of the organizing society 35 € (SKTS, YSS, RYTS) + optional evening program 8 €
  • Student / unemployed 10 € + optional evening program 8 €
  • Only evening program 8 €

Date of expiry: At once, you have reserved your spot at the conference once the fee has been paid.

The registration is open until Thursday 11th of April 2019. Registration fees can not be refunded but in cases of illness, another person can attend in place of the person absent.