14. Ihmiskeskeisyys ja arkkitehtuuri: minkälaista Suomea rakennamme?

Työryhmässä käännetään katse kohti ihmisten arjessaan kohtaamaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuuri kytkeytyy Kaupunkitutkimuksen päivien teemaan, arjen kaupunkiin, erilaisten ihmisten ja heidän kokemustensa sekä näkemystensä kautta.

Suomessa käynnistyy vuonna 2019 kansallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitys (APOLI). Ensimmäisen kansallisen ohjelman laatimisesta tuli viime vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Sen jälkeen 11 kaupunkia ja kuntaa ovat tehneet omat paikalliset ohjelmansa. APOLI-päivitystyön valmistelussa on nostettu esiin muiden teemojen ohella kansalaisten näkökulma ja yhdeksi keskeiseksi läpileikkaavaksi periaatteeksi on valittu ihmiskeskeisyys. Kansalaisnäkökulmaan kytkeytyy myös yksi ohjelmatyön temaattisista kokonaisuuksista: yhteistyö ja vuorovaikutus. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tulee vastaamaan kysymykseen, minkälaista tulevaisuuden Suomea olemme rakentamassa. Kysymykset arjen toimivuudesta ja kokemuksellisuudesta ovat arkkitehtuuripolitiikassa keskeisiä.

Työryhmässä etsitään tapoja sisällyttää kansalaisosallistuminen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmisteluun sekä toisaalta ohjelman myötä toteutettaviin toimenpiteisiin. Työryhmä tarkastelee arkkitehtuuria ja fyysisen rakennetun ympäristön kokemista ihmiskeskeisestä näkökulmasta. Kysymme muun muassa, miten arkkitehtuuria koetaan, miten siitä puhutaan julkisessa keskustelussa ja miten ihmiskeskeisyys voisi toteutua arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistelussa ja siinä esitettävissä toimenpiteissä.

Toivomme työryhmään esityksiä, jotka liittyvät esimerkiksi ihmiskeskeisiin arkkitehtuurin tutkimusmenetelmiin tai käytännön esimerkkeihin kansalaisosallistumisesta arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien valmistelussa kansallisella tai kunnallisella tasolla. Työryhmään ovat tervetulleita erityisesti sekä akateemisten tutkijoiden että käytännön toimijoiden esitykset esimerkiksi kunnista ja kaupungeista.

Työryhmä toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön (YM), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ArchInfon sekä Cultural Planning Finland ry:n kesken. Työryhmä on kaksikielinen (suomi ja englanti). Pääkielenä on suomi, mutta työryhmään otetaan mukaan myös englanninkielisiä esityksiä.

 

Työryhmän puheenjohtajat:

  • Petra Havu, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Harri Hakaste, yliarkkitehti, ympäristöministeriö
  • Pilvi Nummi, arkkitehti, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
  • Eveliina Harsia, arkkitehti, puheenjohtaja, Cultural Planning Finland ry., tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto  

Abstraktiehdotukset voi toimittaa osoitteeseen pilvi.nummi@aalto.fi