16. Tiivistyvä ja tihenevä – muuttuvan kaupungin kerrottu ja eletty arki

 

Suomalaisia kaupunkeja rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen asuntopulan, modernistisen kaupunkisuunnittelun ja hyvinvointivaltiopolitiikan hengessä. Muutos, joka tapahtui yhteiskunnassa, ympäristössä ja ihmisten arjessa, oli ennennäkemätön. 1960-luvulla tapahtuneen teollisen rakentamisen läpimurron  aikana rakentaminen nähtiin tuotannollisena prosessina ja ihmiset elämän laatua kohottavien uusien ”tuotteiden” kuluttajina (mm. Hankonen 1994).  Tuotantoprosessien murroksissa jatkuvasta muutoksesta tuli olennainen osa suomalaista kaupunkiympäristöä. 2020-lukua lähestyessä kaupunkiympäristöissä on käynnissä jälleen suuria muutoksia, ja yhä edelleen tavoitellaan tehokkaampaa ja tiiviimpää rakentamista. Käynnissä oleva muutos on ennennäkemätön – jälleen.

Työryhmässä pohdimme poikkitieteisesti millainen on asukkaiden kokemus jatkuvassa muutoksessa olevasta kaupungista ja miten sitä voidaan jäsentää.  Millaista oli asua modernisoituvan kaupungin purku- ja rakennustyömaiden keskellä ja miten kasvava julkinen rakentaminen muutti kaupunkia? Miten muutos muistetaan tai miten se koetaan nykypäivänä?

Työryhmässä lähestytään kaupunkia sekä tihenevän arjen (esim. Jokinen 2010) että tiiviimmän kaupunkirakenteen tilana. Haemme esitelmiä, jotka käsittelevät muutoksessa olevaa kaupunkia niin muistoina kuin tässä ajassa syntyvinä käsityksinä: elettynä, kerrottuna ja esitettynä (esimerkiksi Lefebvre, 1991). Kaupunkien muuttuvaa, tihenevää ja tiivistyvää arkea voidaan tarkastella myös kaupunkisuunnittelun tai arkkitehtuurin historian näkökulmista. Työryhmän järjestävät Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ja Tampereen yliopisto, historian oppiaine.

 

 Työryhmän puheenjohtajat:
  • Helena Lonkila, FT, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
  • Hannele Kuitunen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, rakennustutkija, Pirkanmaan maakuntamuseo 
  • Hanna Tyvelä, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Abstraktiehdotukset voi toimittaa osoitteeseen helena.lonkila@jyu.fi