Työryhmät 2020 / Sessions 2020


Ilmiöiden kaupunki / City of Phenomena

Vuoden 2020 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkia ilmiökeskeisesti.

The theme of Urban Studies Conference 2020 is the City of Phenomena.

Työryhmät 2020 / Sessions 2020

1. Urbaanit vehreät yhteispihat

2. Digitalisaatio ja kaupunkitieto

3. Uudet digitaaliset 3D-visualisoinnit ja osallistuminen kaupunkisuunnittelussa

4. Osallistavan kulttuurisuunnittelun menetelmät kaupunkitutkimuksessa

5. Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina

6. Hyvin kaikesta huolimatta- näkökulmia naapurustojen eriytymiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen

7. Narrating, experiencing and contesting public transport as public space

8. Socio-Spatial (In)justice

9. Älykaupunki – ilmiö vai kuvitelma

10. Ympäristöllisesti kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen kaupunki / Environmentally sustainable and socially just city

11. Citizen engagement and participation in urban policy- and decision-making

12. Climate change and the irreplaceability of the cultural environment – the non-encountering phenomena?

13. Cities of Populism

14. Lasten ja nuorten kaupunki

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne sähköpostitse:  kaupunkitutkimuksenpaivat2020@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa työryhmien vetäjiksi, esittelijöiksi ja yleisöksi Kaupunkitutkimuksen päiville!

 

We are happy to help you with any questions via email: kaupunkitutkimuksenpaivat2020@gmail.com

 

*********

 

Alla toimintaohjeet työryhmien puheenjohtajille ja esitystä ehdottaneille:

Tiedote_KTP 2020 siirto_toimintaohjeet esittajille_140320

Find below instructions for session chairs and submitters of proposals:

Urban Studies Conference postponed_instructions to the submitters