Työryhmähaku 2020 / Call for Sessions 2020


Ilmiöiden kaupunki / City of Phenomena

Vuoden 2020 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkia ilmiökeskeisesti.

 

Kaupunkitutkimuksen päivät 2020 pyytää ehdotuksia kaupunki-ilmiöitä koskeviksi työryhmiksi.

Laajasti kaupunki-ilmiöitä käsittelevät aiheet, jotka koskevat esimerkiksi liikkumista, tilankäyttöä, älykaupunkia, kaupunkikokemusta, toimijuutta, kaupunkialueiden kehitystä tai nimeämiskäytäntöjä, ovat tervetulleita. Tarkasteltavat ilmiöt voivat sijoittua menneisyyteen, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen. Työryhmien suunnittelussa kannustetaan tunnistamaan tieteenaloja läpileikkaavia menetelmiä ja teemoja, joiden tutkimisessa tarvitaan uusia tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käytäntöjä.

Työryhmähakua jatkettu maanantaihin 20.1. klo 18 asti!

Työryhmäehdotuksia pyydetään esittämään maanantaihin 20.1.2020 klo 18 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kaupunkitutkimuksenpaivat2020@gmail.com

Työryhmäehdotukseen pyydetään liittämään 1) työryhmän otsikko, 2) lyhyt, noin 250-500 sanan kuvaus työryhmän teemasta sekä 3) työryhmän puheenjohtajan/puheenjohtajien* titteli, organisaatio/sidosryhmä, puhelinnumero ja sähköposti.

Miten työryhmät toimivat? Työryhmähaussa valittuihin työryhmiin kutsutaan kevään erillisen esityshaun kautta esittäjiä. Puheenjohtajat voivat myös suoraan kutsua esityksiä työryhmiinsä. Työryhmien puheenjohtajat valitsevat lopulliset esittäjät ja vastaavat tiedottamisesta työryhmän sisällä. Työryhmät suunnitellaan ja toteutetaan puheenjohtajien ja järjestäjien yhteistyössä, mutta puheenjohtajille annetaan tilaa rohkeasti toteuttaa työryhmänsä parhaaksi katsomallaan tavalla, tehden siitä oman näköisensä!

Työryhmän pääasiallisella puheenjohtajalla toivotaan olevan vähintään yksi nimetty varapuheenjohtaja, tai vastaavasti työryhmällä voi olla kaksi tai useampi puheenjohtajaa. Toivomme erityisesti monialaisia työryhmiä, jolloin työryhmien puheenjohtajat saavat mielellään olla eri organisaatioista/tutkimustaustoista.

Lämpimästi tervetuloa työryhmien vetäjiksi, esittelijöiksi ja yleisöksi Kaupunkitutkimuksen päiville toukokuussa 2020!

***

The theme of Urban Studies Conference 2020 is the City of Phenomena.

 

The Urban Studies Conference 2020 calls for proposals for working groups under the theme of City as a Phenomena.

Proposals comprising urban phenomena as mobility, uses of space, smart city, urban experience, agency, and development of urban areas, are welcome. The time span of the phenomena can be past, present or future. We encourage the proposers to identify interdisciplinary methods and themes, which demand new ways to produce and implement knowledge.

The proposals for working groups should be sent latest on Friday, 17.1.2020 to the address: kaupunkitutkimuksenpaivat2020@gmail.com

The proposal should include 1) the title of the working group, 2) a short description of the content  (250 to 500 words). Also the name and full contact information of the group Chair(s)* (name, title, affiliation, phone, email) is needed.

The Chair of the session is expected to have at least one designated Vice Chair, or the session may have two or more Chairpersons. We encourage designing multidisciplinary working groups, and the Chairs of the session may be from different organizations / research backgrounds. How do the sessions work? Speakers will be invited to the selected sessions in a separate call for proposals. The Chairs will select the final presenters and manage the internal communication of their session.

***

Työryhmät täydennetään tälle sivulle niiden varmistuttua. Sessions will be added here upon being confirmed.