Urbaanit vehreät yhteispihat – fantasiaa vai lähitulevaisuutta?

Kaupunkien tiivistyessä korostuu kysymys kaupunkien olemassa olevasta viherrakenteesta. Lähiviheralueet ovat tutkitusti oleellisia asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden kannalta, mutta yhä tärkeämpiä myös ekologisista syistä. Kaupunkien viheralueet toimivat hiilinieluina, kaupunki-ilmaston vakauttajina, biodiversiteetin lisääjinä ja merkittävänä apuna hulevesien hallinnassa.

Entistä useammat lapsiperheet haluavat asua kantakaupungissa palvelujen äärellä. Asuntojen hinnat ovat näillä alueilla korkeita ja moni asuu varsin ahtaasti. Kaupungeissa sijaitsevilla erilaisilla piha-alueilla on tästä näkökulmasta merkittävä ja vielä osin käyttämätön potentiaali. Urbaaneilla asuinalueilla sijaitsevat sisäpihat ovat paikoin jääneet eräänlaisiksi hukkatiloiksi, tarjoten tilaa lähinnä parkkipaikoille ja roskakatoksille. Voisivatko pihat toimia nykyistä useammin yhteisenä leikki- ja oleskelutilana asukkaille? Ikääntyvä väestö asuu kodeissaan yhä pidempään ja moni vanhus on huonokuntoinen, eikä pääse omin avuin kauas kotoa. Pihat voisivat tarjota saavutettavia ulkoilumahdollisuuksia, ja ovat potentiaalisesti luonteva paikka kohdata eri-ikäisiä naapureita. Spontaaneista pihakohtaamisista hyötyvät muutkin kuin vanhukset, sillä kaupungeissa on paljon yksinäisiä. Jaetut korttelipihat voisivat olla luonnollinen paikka yhteisöllisyyden kehittymiselle, mikä puolestaan voi kasvattaa naapuruston yleistä luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Työryhmässä käsitellään rakennetussa ympäristössä sijaitsevia piha-alueita. Työryhmään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät kaupunkien pihoja, niiden toiminnallisuuksia, rooleja ja merkitystä kaupungissa. Millaisia tiloja pihat nykyisellään ovat, ja millainen potentiaali niillä on kehittyä kaupunkilaisten olohuoneina? Millaisia esteitä pihojen kehittymiselle on? Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa käsitellään pihoihin liittyviä niin sosiaaliseen kuin ekologiseen kestävyyteen liittyviä näkökulmia. Millaisia keinoja kaupungin pihojen ja paikallisten viheralueiden sekä niiden hyvinvointivaikutusten mittaamiseen ja havainnollistamiseen tulisi kehittää? Pihojen kehittäminen vaatii monialaista yhteistyötä – millaisia toimijoita kaupunkipihojen kehittämisessä voidaan tunnistaa? Työryhmä kutsuu koolle esityksiä pihoihin, kaupunkiluontoon ja asukkaiden vuorovaikutukseen liittyvistä aiheista.

Työryhmän puheenjohtajat:

Anne-Mari Ahonen, Korttelipihat takaisin! -liike 040 5550675, annemariahonen@gmail.com

Kaisa Viitanen, Korttelipihat takaisin! -liike 040 0408503, kaisaxviitanen@gmail.com