Lasten ja nuorten kaupunki

Tarkastelemme työryhmässä kaupunkia lasten ja nuorten kasvuympäristönä. Minkälainen rakennettu ympäristö on lapsille ja nuorille kiinnostava, houkutteleva ja viihtyisä?

Työryhmässä keskustellaan siitä, minkälainen kaupunkiympäristö saa lapset ja nuoret liikkumaan ja löytämään omia tiloja kaupungissa. Pohdimme muun muassa miten lapset ja nuoret oppivat liikkumaan kaupungissa sekä asioita, jotka edistävät tai estävät heidän liikkumistaan. Ovatko kaupungin lapset ja nuoret esimerkiksi kävelijöitä, pyöräilijöitä, joukkoliikenteen käyttäjiä vai auton kyydissä istujia? Estävätkö aikuisten riski- ja huolipuheet lasten liikkumista? Keskustelu lasten liikkumisesta kytkeytyy kasvaneeseen huoleen väestön vähentyneestä fyysisestä aktiivisuudesta.

Työryhmään ovat tervetulleita myös esitykset liittyen erilaisiin instituutioihin, kuten kouluun, päiväkotiin, leikkipuistoihin ja harrastuksiin ja näihin liittyviin tiloihin. Minkälaisia kasvuympäristöjä nämä instituutiot ovat? Näemmekö esimerkiksi leikkipuistoja vielä tulevaisuuden kaupungissa?

Tarkastelemme työryhmässä myös kaupungissa, lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtuneita muutoksia. Mitä lapsille ja nuorille on suunniteltu ja suunnitellaan? Ovatko kaupunkien keskustat lapsille ja nuorille kiinnostavia ja turvallisia ympäristöjä ja miten lähiöt ovat kestäneet aikaa lasten ja nuorten näkökulmasta? Toisaalta lapset ja nuoret elävät myös suunnitelmien ulkopuolella ja käyttävät kaupunkiympäristöä luovasti ja kekseliäästi. Miten lasten ja nuorten kaupunkitila on muuttunut pitkällä aikavälillä?

 

Työryhmän puheenjohtajat:

Päivi Berg, VTT, dosentti, projektitutkija XAMK p. 0444165305, paivi.berg@nuorisotutkimus.fi

Johanna Lilius, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto (Arkkitehtuurin laitos), p. 0503610694,
johanna.lilius@aalto.fi

Veera Moll, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto (Rakennetun ympäristön laitos), p. 050 5720812, veera.moll@aalto.fi