Työryhmät 2021 / Sessions 2021


Ilmiöiden kaupunki / City of Phenomena

Vuoden 2021 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkia ilmiökeskeisesti.

The theme of Urban Studies Conference 2021 is the City of Phenomena.

 

Alustavat työryhmät, saattavat päivittyä ennen tapahtumaa / Preliminary sessions, updates before the event are possible

 

Työryhmät 2021 / Sessions 2021

1. Digitalisaatio ja kaupunkitieto

2. Uudet digitaaliset 3D-visualisoinnit ja osallistuminen kaupunkisuunnittelussa

3. Osallistavan kulttuurisuunnittelun menetelmät kaupunkitutkimuksessa

4. Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina

5. Hyvin kaikesta huolimatta- näkökulmia naapurustojen eriytymiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen

6. Narrating, experiencing and contesting public transport as public space

7. Älykaupunki – ilmiö vai kuvitelma

8. Citizen engagement and participation in urban policy- and decision-making

9. Climate change and the irreplaceability of the cultural environment – the non-encountering phenomena?

10. Cities of Populism

11. Lasten ja nuorten kaupunki

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne sähköpostitse:  kaupunkitutkimuksenpaivat2020@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa työryhmien vetäjiksi, esittelijöiksi ja yleisöksi Kaupunkitutkimuksen päiville!

 

We are happy to help you with any questions via email: kaupunkitutkimuksenpaivat2020@gmail.com

 

********