Kaupunkitutkimuksen päiviä järjestävät yhteistyössä ja vuorovedoin Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) sekä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS). Vuonna 2013 vetovastuussa toimii YSS ry.

Yhdyskuntasuunnittelun seura

www.yss.fi

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry. perustettiin vuonna 1959 suomalaisten yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten seuraksi. Seura on monitieteinen ja eri koulutustaustaisia ihmisiä yhdistävä keskusteluareena.

Seura järjestää seminaareja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, ammatillisia matkoja, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Seura julkaisee Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä, joka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen referee-julkaisu.

Jäsenistöömme kuuluu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisia, alan tutkijoita ja muita yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita. Seuralla on noin 250 jäsentä ja lisäksi yhteisöjäseniä. Oulussa toimii vireä paikallisosasto.

YSS ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura

www.kaupunkitutkimuksenseura.fi

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista monitieteellistä kaupunkitutkimusta, toimia tutkijoiden yhdyssiteenä ja lisätä tietoa kaupunkitutkimuksen merkityksestä. Seura myös osallistuu kaupunkitutkijoiden kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi seura haluaa herättää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua kaupunki- ja aluepolitiikasta, kaupunkien kehityksestä, ja urbaanista kulttuurista. Seura järjestää tutkijatapaamisia, konferensseja ja keskustelutilaisuuksia. Keskeinen keskustelun foorumi ovat vuosittain järjestettävät Kaupunkitutkimuksen päivät.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura

www.ays.fi

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry. (AYS) on yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskunnallisesti kantaaottavan alue- ja ympäristötutkimuksen alueilla vaikuttava tieteellinen yhdistys. Seura on toiminut aktiivisena aluetutkimuksen edistäjänä vuodesta 1970 lähtien, aluksi Suunnittelumaantieteen yhdistyksenä ja vuodesta 1993 nykyisellä nimellään. AYS tarjoaa poikkitieteellisen yhteistyö- ja keskusteluverkoston tutkijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille,
joita yhdistää kiinnostus yhteiskunnalliseen muutokseen, ajankohtaisiin alue- ja ympäristökysymyksiin sekä tila- ja sosiaaliteoreettiseen ajatteluun. Julkaisemme kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alue ja Ympäristö -lehteä, joka on alan johtava kotimainen tieteellinen referee-julkaisukanava. Lisäksi toimitamme temaattista Versus-foorumia, jolla käytyä keskustelua julkaistaan sekä lehdessämme että kotisivullamme.

AYS on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen ja sillä on vakituinen edustus maantieteen kansainvälisen unionin (IGU) kansalliskomiteassa. Alueellisesti edustavan johtokunnan kautta pyrimme edistämään alue- ja ympäristötutkimuksen kehitystä kaikkialla Suomessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.