Finnish Urban Studies Days 2017

The theme of the multidisciplinary Urban Studies Days focuses on the Time of the Cities – suggesting an urgency in the urbanisation processes and the importance of cities as drivers of future change, as well as as delving into the layering of temporality in urban spaces. The conference will take place at the House of Sciences and Letters on April 27th-28th 2017. The Finnish Urban Studies Days operate mostly in Finnish, but we hope to provide participation options also for non-Finnish speaking urban scholars and professionals working in Finland. Two keynote presentations are in English (see programme), as well as a few working group session presentations (see list of sessions below).

The conference is organized in collaboration by three Finnish Scientific Societies, the Society for Urban Studies (SKTS), the Finnish Society of Urban Planning (YSS) and the The Finnish Society for Futures Studies (Tutuseura).

Session working groups:

Children and youth changing the city, childhood and youth changing in the city (Kaupunkia muuttavat lapset ja nuoret, kaupungissa muuttuva lapsuus ja nuoruus) / Kirsi Saarikangas, Johanna Lilius ja Veera Moll

New times, new skills? Urban and regional planning in flux (Uusi aika, uudet taidot? Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun koulutus murroksessa) / Markku Norvasuo ja Hanna Mattila
The uniqueness of places in the development of the urban environment (Paikkojen erityisyys kaupunkiympäristön kehittämisessä) / Tuija-Liisa Soininen ja Ari Jokinen
From great tales to local deeds – the brands, cultural environments and identities of cities (Suurista kertomuksista paikallisiin tekoihin – kaupunkien brändit, kulttuuriympäristöt ja identiteetit) / Salla Jokela ja Hannu Linkola
More city? Urban fills (Lisää kaupunkia? Kaupunkien täyttöalueet) / Matti O. Hannikainen ja Jarmo Saarikivi
The time of neighbourhoods – Understanding mosaic change (Kaupunginosien aika – Mosaiikkimaisen muutoksen ymmärtäminen) / Eino Rantala
Changing – not changing – changing again! Multilevel urbanisation (Muuttuu – ei muutu – muuttuu sittenkin! Urbanisaation monitasoisuus) / Helena Leino, Vesa Kanninen ja Kaisa Schmidt-Thomé.
Rights/Law and inequality in the city (Oikeus ja eriarvoisuus kaupungissa) / Mika Hyötyläinen ja Janne Viitamies
The cities of the future – crisis or a new golden age (Tulevaisuuden kaupungit – kriisi vai kukoistus?) / Panu Lehtovuori, Aleksi Neuvonen
Aesthetics in the city, now and in the future (Estetiikka kaupungissa, nyt ja tulevaisuudessa) / Arto Haapala ja Raine Mäntysalo
Experiential layers of the city in constructing urbanity (Kaupungin kokemukselliset kerrostumat kaupunkilaisuuden rakentumisessa) / Mervi Ilmonen ja Laura Berger
Developing and experiencing the virtual city (Virtuaalikaupunki – kehittämisen ja kokemisen näkökulmia) / Osmo Kuusi ja Marja-Liisa Viherä

To register for the Urban Studies Days, please contact: tutuseura@gmail.com.

Welcome to the Urban Studies Days 2017!