Eläimet kaupungissa

 

Puheenjohtaja:

Pauliina Raento, Kulttuurimaantieteen professori

Geotieteiden ja maantieteen laitos

PL 64, 00014 Helsingin yliopisto

pauliina.raento@helsinki.fI

http://www.helsinki.fi/geo/staff/raento/

 

Eläimet saavat suomalaisilta tutkijoilta ja suunnittelijoilta vähän huomiota suhteessa siihen, miten paljon niitä elää kaupungeissa, kuinka paljon ne vaikuttavat kaupunkien rakenteisiin ja arkeen ja kuinka paljon eläimiä on maailmalla tutkittu yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä 1990-luvulta alkaen. Esimerkiksi koirilla on oma kaupunkikulttuurinsa paikkoineen, aikatalouksineen ja sosiaalisine suhteineen. Ne kuluttavat valtaisan määrän tavaraa ja palveluja, osallistuvat palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen ja vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja suhteisiin. Kaupunkihallinnon ja -suunnittelun kasvaviin haasteisiin lukeutuu myös hevonen, jonka asema kaupunkien historiassa on huomattava. Se on jälleen vahvistunut hevostalouden laajentuessa ja kuntien yhdistyessä. Suurimman mediahuomion kohteena ovat kuitenkin kanit, rotat, lokit, hanhet, täit ja luteet, joiden kanssa ihmisten on vaikea jakaa samaa tilaa ja joiden paikasta kaupungissa he riitelevät keskenään. Lajista riippumatta eläimillä on merkittävä osa kaupungeissa tapahtuvassa toiminnassa. Ne vaikuttavat muiden kaupunkilaisten käytökseen, päätöksiin ja rakenteisiin sekä vastustavat ja vahvistavat niitä omalla toiminnallaan. Toimijuus on siis relationaalista ja syntyy vuorovaikutuksessa muihin toimijoihin ja ympäristöön, eikä sen vaikutus edellytä länsimaissa ”inhimillisenä” pidettyä suunnitelmallisuutta, tarkoituksellisuutta tai tietoisuutta. Toimijuuden laaja tulkinta tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmiskeskeiselle kaupunkitutkimukselle ja kyseenalaistaa tavanomaisia kategorisointeja ja näkökulmia. Se terävöittää kriittistä keskustelua myös siitä, mitkä periaatteet ja kenen tarpeet ohjaavat urbaanin arjen hallinnointia ja suunnittelua.

POTENTIAALINEN KOHDERYHMÄ: Monitieteiset yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkijat, kaupunkisuunnittelijat, monitieteiset eläintutkijat