Kaupunkitilan yhteisöllinen suunnittelu ja tuottaminen

 

Puheenjohtajat:

Marketta Kyttä

Maankäyttötieteiden professori

YTK/Rakennetun ympäristön laitos

Aalto yliopisto

marketta.kytta@aalto.fi

 

Sirkku Wallin

Tutkija

YTK/Rakennetun ympäristön laitos

Aalto yliopisto

sirkku.wallin@aalto.fi

 

Uudenlainen kaupunkikulttuuri on avannut ihmisille mahdollisuuden oman elinympäristönsä tuottamiseen erilaisten tapahtumien ja ilmiöiden kautta. Kaupunkiviljely, ravintolapäivät ja pop-up toiminta ovat tuoneet uuden kerroksen kaupunkitilaan. Samaan aikaan asukkailla on yhä laajemmin mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa elinympäristöjensä suunnitteluun.

Tavat tuottaa suunnittelutietoa ovat kehittyneet harppauksin paikkatiedon ja sosiaalisen median kehityksen myötä. Niiden myötä on löytynyt jalansija hallinnon haastavalle itseorganisoituvasti tuotetulle suunnittelutiedolle, joka ulottuu suunnittelusta aina kaupunkitilan käyttöön ja ylläpitoon. Kaupunkiaktivismi löytänyt uuden tulokulman ja tavan vaikuttaa siihen, millainen on oikea kaupunki ja mitä kaupungissa tapahtuu, nyt ja tulevaisuudessa.

Työryhmän tavoitteena on jäsentää keskustelua itseorganisoituvasta kaupunkitilaan ja kaupunkiympäristön tuottamisesta.

  • Millaisiin menetelmin ja käsittein jäsentyy itseorganisoituvien kaupunkilaisten tutkimus?
  • Entä miten kaupunkisuunnittelun sekä kaupunkitiedon tutkimus vastaavat itseorganisoitumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin?
  • Miten itseorganisoituminen vaikuttaa kaupunkitilaan, kaupunkikehitykseen sekä ihmisten ympäristökokemukseen?