Kun täydennysrakentaminen saapuu kaupunkiin

maanantai 11.5.2015, 13:30 – 15:00

Puheenjohtajat: Ville Viljanen, Ari Jokinen & Markus Laine, Tampereen yliopisto

 

Väestöennusteiden mukaan keskittyminen suurille kaupunkiseuduille kiihtyy tulevina vuosikymmeninä. Täydennysrakentaminen on noussut keskeiseksi strategiaksi, jolla uusien asukkaiden sijoittamista pyritään hallitsemaan.

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään läheisyyteen. Tällainen rakentaminen tulee aina osaksi olevaa, jolloin tiivistämisen kohteet tulevat herkästi kiistan kohteeksi. Seuraa kamppailuja kaupungin viranomaisten, asukkaiden ja rakennusliikkeiden välillä. Toisaalta täydennysrakentaminen voi avata uusia mahdollisuuksia parantaa kaupunkiympäristöjä ja lieventää ympäristöongelmia. Kuinka nämä lupaukset muotoillaan, asetetaan näytteille ja toteutetaan? Miten tavoitteita perustellaan, polkuriippuvuuksia artikuloidaan ja tuloksia ennakoidaan? Miten vanhoille alueille kaavoitetaan uusia asuntoja?
Onko hyvillä esimerkeillä voimaa? Millaisia kokemuksia ja hyviä käytäntöjä toteutuneet täydennysrakentamistapaukset ovat tarjonneet?

Joka tapauksessa täydennysrakentaminen vaikuttaa asukkaiden elinympäristöihin, kaupunkien asuttavuuteen, luontoympäristöihin, yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, liikenteeseen ja muihin hyvinvoinnin edellytyksiin. Ketkä ovat hyötyjiä, ketkä häviäjiä, mihin osallistumisella voi vaikuttaa?

Haemme työryhmään erilaisia puheenvuoroja, joiden myötä täydennysrakentamisen perustelut, dynamiikka ja seuraukset valottuvat useasta näkökulmasta.

 

Tarvitaanko kaupungissa peltoja? Havaintoja Helsingin kartanomaisemien täydennysrakentamisesta
Ranja Hautamäki, Aalto-yliopisto

Täydennysrakentaminen kansallismaisemassa – Finlaysonin alueen suojelu ja uudisrakentaminen
Marja Lähteenmäki, Helsingin yliopisto

Täydennysrakentaminen ja kansalaisosallistumisen uusi pelitilanne
Minna Santaoja, Helena Leino & Markus Laine, Tampereen yliopisto

Täydennysrakentaminen – kaupunkiluonnon uhka vai potentiaali?
Ville Viljanen, Tampereen yliopisto, Ari Jokinen, Tampereen yliopisto & Pertti Ranta, Helsingin yliopisto