Kaupunkitutkimuksen päivien 2017 kansainvälisiksi keynote-puhujiksi saapuvat Executive Manager, Dr Geci Karuri-Sebina Etelä-Afrikasta (South African Cities Network ja Millennium-noodi) sekä Associate Prof., PhD Davide Ponzini Italiasta (Politecnico di Milano), jotka käsittelevät päivien teemoja kaupunkisuunnittelun, tulevaisuudentutkimuksen, arkkitehtuurin sekä asukkaiden näkökulmasta.

Kotimaiset puhujat ovat prof. Kimmo Katajala, joka puhuu historiallisista kaupunkitilan kerrostumista, kaupunkitutkija, TkT Kaarin Taipale, joka alustaa tulevaisuuden kaupungeista, sekä prof. Eero Paloheimo, joka puhuu ekokaupungeista.

Päivien yhteydessä jaetaan myös Vuoden kaupunkikirjoitus –palkinto, jonka saaja esitelmöi kirjoituksestaan.

 

Puhujista / About the speakers:

Dr Geci Karuri-Sebina
Dr Geci Karuri-Sebina has been Executive Manager at the South African Cities Network since 2011. She previously worked with the National Treasury, the CSIR, HSRC, and the University of California Los Angeles (UCLA) Advanced Policy Institute. Geci holds Masters degrees in Urban Planning and Architecture from UCLA, and a PhD from the University of Witwatersrand. Her interests span a range of development foresight, policy, planning and practice topics, particularly relating to urban governance, the built environment and innovation systems. She has two decades’ experience working and publishing in these fields. Her most recent publication is the book Innovation Africa (Emerald Books, 2016).

Geci is a Council Member on the South African Council of Planners, and an Associate Research Fellow of the Institute for Economic Research on Innovation (IERI) and the National Research Foundation’s South African Research Chair on Innovation and Development. She is also a founding director of the Southern African Node of the Millennium Project, co-founder of ForesightForDevelopment.org, an Associate Editor for the African Journal for Science, Technology, Innovation and Development (Taylor & Francis), and Africa Regional Editor for Foresight: The journal of future studies, strategic thinking and policy (Emerald).

 

Davide Ponzini, PhD, Associate Professor of Urban Planning, Department of Architecture and Urban Studies, Politecnico di Milano. Davide Ponzini received his PhD in Urban Planning from Politecnico di Milano, where he is currently Associate Professor of Urban Planning. His research activity focuses on planning theory, urban and cultural policy, transnational issues in contemporary architecture and the urban environment. In the past decade he was visiting scholar at Yale University, Johns Hopkins University, Columbia University and Sciences Po Paris. His research work has been published in international scientific journals and edited volumes. He is the coauthor (with Pier Carlo Palermo) of the book Place-making and Urban Development: New Challenges for Planning and Design (2015, Routledge); coauthor (with the photographer Michele Nastasi) of the book Starchitecture. Scenes, Actors and Spectacles in Contemporary Cities (2016, Monacelli Press, second edition). Ponzini will speak about:

Transnational Architecture and Urbanism: Forms, Actors and Emerging Issues

Since the 1990s, increasing evidence of transnational and homogenized ways of designing and planning new developments has resurfaced in Western and Asian cities. For example, central business districts and their buildings tend to look alike and operate in a similar manner in quite different parts of the world. Scholars have often adopted generic explanations of “globalization” for such trends. On the contrary, more specific interpretations of transnational architecture and urbanism may derive from a closer observation and comparison of individual plans, projects and urban transformations. For example, we know that today global and second-tier cities typically resort to international architects, planners, investors and experts for designing and developing their most important projects, for renewing their image and publicizing it. In his speech, Davide Ponzini will provide insight into the urban forms and policy networks that link together cities like Barcelona and Doha, Vancouver and Dubai. He will discuss transnational issues such as the circulation of master plans and the transfer of similar projects, the spectacularization of architecture and the world-wide homogenization of the urban landscape. He will suggest ways in which urban scholars and policy-makers can approach and better cope with these issues and their local implications.

 

Prof. Kimmo Katajala on Suomen historian professori Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksella. Hänen tutkimusalojaan ovat erityisesti varhaisen uuden ajan historia, sosiaaliset konfliktit, rajojen historia ja kaupunkihistoria. Vuosina 2014–2016 Katajala johti yhdessä Pietarin valtionyliopiston professori Sergey Kashchenkon kanssa suomalaisvenäläistä yhteisprojektia ”Meanings of an Urban Space, Past and Present”, jossa tutkittiin Viipurin kaupunkirakenteen kehitystä ja kaupunkitilalle annettuja merkityksiä. Tutkimushankkeen rahoitti Suomen Akatemia ja Venäjän Tiedeakatemia ja se oli osa Suomen Akatemian laajaa monitieteistä Human Mind -tutkimusohjelmaa. Tällä hetkellä Katajala johtaa Karjalan Kulttuurirahaston rahoittamaa Viipurin historiallinen kartasto -hanketta ja on mukana eurooppalaisessa verkostossa ”Urban Topographical History and Information technology Network”, jossa suunnitellaan ja valmistetaan digitaalisia historiallisia kaupunkiatlaksia.

 

Kaupunkitutkija, Tkt Kaarin Taipale opiskeli arkkitehtuuria Zürichissä (ETH), rakennussuojelua New Yorkissa (Columbia University) ja väitteli kaupunkitutkimuksen alalta Otaniemessä. Työurallaan hän on ollut mm. Arkkitehti-lehden päätoimittaja, rakennusvalvonnan virastopäällikkö ja kaupunkien kestävän kehityksen maailmanjärjestö ICLEI’n puheenjohtaja. Luottamustehtäviä hänellä on ollut mm. Helsingin kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa sekä maakuntahallituksessa.

 

Prof. Eero Paloheimo on suomalainen tekniikan tohtori ja Teknillisen korkeakoulun puurakentamisen professori vuosina 1995–2000, vihreiden kansanedustaja vuosina 1987–1995 ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 1994–1995. Paloheimo on kirjoittanut kymmenen ympäristöä ja tulevaisuutta käsittelevää kirjaa ja satoja artikkeleita lehtiin ja kokoomateoksiin.

Paloheimo on ollut aloitteen tekijä ja mukana suunnittelemassa ekokaupunkia Kiinaan. Hän on esitellyt ajatuksiaan tulevaisuuden ekologisesta maailmasta kirjassaan Syntymättömien sukupolvien Eurooppa (1996). Kirjassa on esimerkiksi suunnitelma uudenlaisesta liikennejärjestelmästä. 2015 Paloheimo ja professori U.B. Lindström aloittivat Unite The Armies -kampanjan, jonka tarkoituksena on pysäyttää maapallon ympäristön tilan huonontuminen ja vapauttaa maailman armeijat suojelemaan ihmiskuntaa ympäristökatastrofeilta.