12. Yliopistojen ja kaupunkien välisen yhteistyön käytännöt

Työryhmän puheenjohtajat

  • Helka Kalliomäki, Turun yliopisto, Centre for Collaborative Research
  • Sampo Ruoppila, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
  • Jenni Airaksinen, Kuntaliitto

 

SESSIO III / SESSION III : PERJANTAI / FRIDAY 09:00-11:00

Sali 208

  • Riina Lundman ja Kasmir Jolma: Mitä kriittinen kaupunkitutkija tekee arkkitehtitoimistossa? Kokemuksia PoDoCo-ohjelmasta
  • Minna Chudoba: Asumisen arjen kohtaamisia – esimerkki yliopiston ja kaupungin yhteistyöstä kaupunkisuunnittelun harjoitustöissä
  • Helka Kalliomäki, Sampo Ruoppila, Jenni Airaksinen ja Juho Rekilä: ”Tangoon tarvitaan kaksi” – miten tuottelias vuorovaikutus syntyy kaupunkitutkimuksessa

 

 

TYÖRYHMÄKUVAUS:

Yliopistojen ja kaupunkien välinen yhteistyö kiinnostaa sekä meillä että maailmalla. Sen edistämiseen on rakennettu erilaisia malleja ja käytäntöjä, kuten esimerkiksi aikaisemmin Tietokeskuksen tutkimusohjelma, kaupunkitutkimusprofessorien verkosto ja Katumetro-ohjelma, ja nyt Kaupunkitutkimusinstituutti, Kaupunkiakatemia ja Turun kaupunkitutkimusohjelma. Yleisellä tasolla rakenteilla pyritään edistämään monitieteistä kaupunkitutkimusta ja sen yhteiskunnallista hyödyntämistä.

Kaupunkien tietoon perustuvaa johtamista vahvistetaan tuomalla tutkimuksen tekijät eri tavoin vuorovaikutukseen tutkimuksen käyttäjien kanssa. Yhteistyötä rakennetaan useilla eri tasoilla ja tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tyypillisesti huomio kiinnittyy yhteistyön edistämiseen juuri rakenteiden tasolla, mutta arkisissa käytännöissä yhteistyötä ja toisilta oppimista haastavat mm. kiire, resurssien puute, sekä epäsuhta tutkimuksen kohdentumisen ja käytännön tiedon tarpeiden välillä. Ylipäätään vuorovaikutuksen käytäntöjen ja kohtaamisten merkityksestä sujuvalle yhteistyölle ei ole vielä riittävästi ymmärrystä. Mitä yhteistyö tarkoittaa käytännössä, missä se toimii ja missä se ei toimi? Mikä rooli erilaisilla läheisyyden muodoilla (esim. maantieteellinen, kognitiivinen) on yhteistyössä? Millaista oppimista yhteistyötilanteissa tapahtuu? Entä millaisilla ratkaisuilla voidaan tukea toimivia ja tuotteliaita kohtaamisia?

Työryhmässä lähestytään yliopistojen ja kaupunkien välistä yhteistyötä laajasti, mutta erityisesti kaupunkitutkimuksen kontekstista kiinnostuneena. Keskustelun keskiössä on tutkimuksen ja eri yhteiskunnallisten toimijaryhmien (kaupunkiorganisaatioiden toimijat, yritykset) välinen vuorovaikutus eri mittakaavatasoilla. Niin käsitteelliset kuin empiiriset tarkastelut ovat tervetulleita. Keskustelemaan toivotaan paitsi tutkimuksen tekijöitä myös tutkimustiedon hyödyntäjiä eri organisaatioista, sektoreilta ja hallinnon tasoilta.