7. Kaupunkidemokratia, sosiaalinen media ja digitalisaatio

Puheenjohtaja: Matti Autio, kaupunkitutkija

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00

Pilvi Nummi: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelun voimavaraksi

Kimmo Lapintie: Vallan kolmijalka – miksi vuorovaikutteinen suunnittelu epäonnistuu?

Virpi Lund, Soile Juujärvi: Participatory budgeting process in the development of a neighbourhood

Pasi Mäenpää, Maija Faehnle: Neljäs sektori laajentaa demokratiaa

 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description:

”Kaupunkilaisten ja kaupungin päättäjien välinen suhde on käymistilassa. Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat mahdollistaneet uusia kommunikaation tapoja, jossa kansalaiskeskustelua voidaan käydä ilman välikäsiä. Välineet deliberatiiviseen, aidosti keskustelevaan demokratiaan ovat olemassa, mutta niiden hyödyntämisessä lienee vielä toteutumatonta potentiaalia.

Digitalisaatio on luonut uuden tavan organisoitua urbaanissa ympäristössä. Perinteisten kolmen sektorin lisäksi puhutaan neljännestä sektorista, jonka toimijat ovat asukaslähtöisiä, usein löyhästi ja väliaikaisesti organisoituneita toimijuuksia, jotka tyypillisesti järjestäytyvät sosiaalisen median avulla. On esitetty, että sosiaalinen media on mahdollistanut neljännen sektorin nousun tarjoamalla helposti lähestyttävän, arjessa läsnä olevan organisoitumisen kanavan. Perinteinen päätöksenteko kaupunkien organisaatiossa on sen sijaan jäänyt tästä kehityksestä etäämmälle.

On etsitty keinoja, joilla kaupunkilaisten osallistuminen saisi näkyvämmän roolin. Eräs näkökulma peräänkuuluttaa sitä, että myös kaupungin tasolla politiikka olisi läsnä siellä, missä ihmiset viettävät aikaansa eli kasvavassa määrin netissä. Sosiaalinen media levittää poliittisia sisältöjä tehokkaasti, mutta päättäjien henkilökohtainen läsnäolo somessa on jäänyt verrattain ohueksi.

Facebookin kaupunginosaryhmät ovat saavuttaneet Helsingissä valtavan suosion. Paikallisten keskusteluryhmien yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 130 000, alueellisten kirppisryhmien jäsenmäärä lasketaan sadoissa tuhansissa. Ymmärrystä siitä, mikä motivoi asukkaat järjestäytymään paikallisiin keskustelufoorumeihin näin suuressa mitassa voitaisiin kenties hyödyntää pyrkimyksissä aidosti keskustelevaan, deliberatiiviseen kaupunkidemokratiaan.

Kaupunkidemokratia, sosiaalinen media ja digitalisaatio -työryhmä keskittyy pohtimaan

tätä taustaa vasten urbaanin osallisuuden ja sosiaalisen median suhdetta sekä digitaalisten väylien vielä hyödyntämätöntä potentiaalia vuoropuhelussa kaupunkilaisten ja päättäjien välillä. Työryhmään toivotaan papereita, jotka käsittelevät kaupunkidemokratiaa ja osallisuutta varsinkin digitalisaation viitekehyksessä.”