5. Eläinten läsnäolo kaupunkitilassa

Kulkukoira SeoulissaKaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 5.–6.5.2014

Puheenjohtajat: Outi Ratamäki (Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus), Heta Lähdesmäki (Turun yliopisto)

Kuten eläinmaantieteilijät Jennifer Wolch, Kathleen West ja Thomas Gaines (1995) toteavat, kaupunki on ihmistä varten ja ihmiselle luotu tila. Kaupungit koetaan usein erämaan vastakohdaksi samaan tapaan kuin kulttuuri ymmärretään luonnon vastakohdaksi. Tästä syystä villieläimiksi luokitellut eläimet mielletään kaupunkitilassa poissaoleviksi. Eläinten osalta kaupunkitila yhdistetään lähinnä vain lemmikkieläimiin.  Wolch, West ja Gaines kuitenkin muistuttavat, etteivät ainoastaan ihmiset asuta kaupunkeja, vaan myös monet villieläimiksi luokitellut eläimet voivat elää pysyvästi kaupungeissa. Kaupunki voidaan ymmärtää myös villieläinten paikaksi ihmisen luonnosta eristämän tilan sijaan. Työryhmä keskittyy toislajisten eläinten toivottuun ja ei-toivottuun keholliseen läsnäoloon kaupunkitilassa. Eläimen kehollisuus ilmenee läsnäolossa, erilaisten tilojen haltuunotossa ja muokkaamisessa.

Kutsumme esityksiä eri tieteenaloja edustavilta tutkijoilta. Esitelmät käsittelevät kaupungeissa vierailevia tai pysyvästi asuvia toislajisia eläimiä ja esittävät, millaisia elettyjä tiloja kaupungit voivat olla eläimille. Mitkä eläinyksilöt tai lajit ovat ottaneet kaupunkitilan haltuunsa ja tehneet siitä oman paikkansa ihmisen avulla tai itsenäisesti? Tutkimuskiinnostuksena on myös, millä tavoin eläinten voi ajatella osallistuvan kaupungin tekemiseen sen asukkaina tai siellä vieraillessaan.  Millä tavoin toislajiset eläimet muokkaavat kaupunkitilaa omakseen?  Puhujat voivat lähestyä ei-inhimillistä kehollisuutta myös ihmisen näkökulmasta. Esitelmissä voidaan esimerkiksi tarkastella ihmisten ja eläinten kohtaamisia sekä tunteita ja reaktioita, joita eläinten läsnäolo kaupunkitilassa ihmisissä herättää. Millaisena merkkinä ihmiset pitävät eläinten kehollista läsnäoloa kaupungeissa eli kuinka ihmiset lukevat eläinten kehoja? Millainen läsnäolo on ihmisten mielestä liiallista ja ei-toivottua; tuleeko eläin liian lähelle vai onko niiden määrä liiallinen? Ei-toivottu läsnäolo voi vahvistaa ihmisten näkemystä kaupungista yksinomaan ihmisen elintilana, kun taas toivottavat ja mieluisat kohtaamiset eläinten kanssa jaetussa kaupunkitilassa voivat vahvistaa tunnetta kanssa-asumisesta ja kaupungista yhteisenä elinalueena.

 

Työryhmän aikataulu:

Ma 5.5. klo 15.30–17.00 (312)

15.30 Alkusanat, Outi Ratamäki, Heta Lähdesmäki

15.40 Liito-oravat kaupungissa: invaasiot, eksyneet oravat ja rajatut elinpiirit, Nina V. Nygren

16.00 Kokemuksia eksoottisen eläimen vierailusta ja esiintulosta – Jättiläiskäärmeen herättämät ajatukset Lahdessa ennen ja nyt, Liisa Seppänen

16.20 Koira kaupungissa: legitiimi toimija vai lainsuojaton vierailija?, Pia Bäcklund, Leena Koski

16.40 Moskovan metrokoirat – Eläimet kaupunkitilan haltuunottajina, Heta Lähdesmäki

 

Työryhmän abstraktit