Kaupunkitutkimuksen kokeelliset menetelmät – Urban Hitchhiking & muita tapauksia

Työpaja to 27.4.2017 klo 15:30-17

Urban Hitchhiking on toimintakonsepti, joka soveltaa perinteisen liftaamisen ideaa kaupunkitilassa. Erona perinteiseen liftaukseen on se, että nyt ei liftata ajoneuvon kyytiin, vaan kanssakävelijän seuraan. Tarkoituksena on jakaa satunnaisen ohikulkijan kanssa pieni hetki elämää.

Työryhmäämme kiinnostaa kysymys siitä, mitä kaupunkitila oikeastaan on ja miten sitä voi tutkia. Lähtökohtana on inhimillisen olemassaolemisen perustava ruumiillisuus sekä tiedon intersubjektiivinen rakentuminen. Voiko yllämainittu ”Urban Hitchhiking” toimia kaupunkitutkimuksen menetelmänä ja jos voi, niin minkälaiseen tietoon ja kokemuksiin sen kautta voi päästä käsiksi? Entä voisiko kaupunkitilaa tutkia tanssin keinoin? Olisiko mahdollista osallistaa ja joukkoistaa kaupunkilaiset osaksi tieteellisen tiedon tuottamista esimerkiksi tutkijan kehittämän älypuhelinsovelluksen tai pelin kautta?

Työpajassamme näemme ympärillä avautuvan kaupungin menetelmällisenä ”leikkikenttänä”, jonka erilaisiin tiedollisiin kerrostumiin käsiksi päästäkseen tutkijan on toisinaan turvauduttava hyvin omaleimaisiin ja luoviin ratkaisuihin. Pyrkien irti tutkimusperinteen metodologisista konventioista kyselemme, ideoimme ja kokeilemme yhdessä kunkin osallistujien omista kiinnostuksista käsin kevyen rennolla otteella, minkälaisia ovat tai voisivat olla kaupunkitutkimuksen kokeelliset menetelmät. Fasilitoidun ideoinnin jälkeen siirrymme Helsingin kaduille kokeilemaan ja tutkimaan Urban Hitchhiking -konseptin mahdollisuuksia myös käytännössä.

Tähän sessioon tulee ilmoittautua etukäteen (vaikka oletkin ilmoittautunut Kaupunkitutkimuksen päiville): lauri.jant@gmail.com

Työpajan fasilitoi:
Yhteisötieteen seura – Lauri Jäntti, Katarina Sjöblom, Olli Poutanen & Mary Karyda

Tapahtuma Facebookissa

Työpajan jälkeen on mahdollisuus osallistua Kaupunkiliftaus-kokeiluun klo 17-18 – ei vaadi ennakkoilmoittautumista!

 

*

Experimental methods in urban studies – Urban Hitchhiking & other cases

Urban Hitchhiking is a concept that applies the idea of traditional hitchhiking in the urban space. Instead of waiting for a ride, the urban hitchhiker waits for a lift from a fellow walker to share a moment or two with an occasional passerby.

Our working group is interested in exploring what the urban space really is and how it can possibly be studied. The starting point is the corporeal nature of human existence and the intersubjective structure of knowledge. Can the aforementioned “Urban Hitchhiking” function as a method of urban studies, and if so, what kind of knowledge and experiences does it have access to? And what about other methods, could we explore the urban space through dance or a smartphone app available for everyone?

In our workshop we see the surrounding environment as a “playground” in which the researcher must at times make use of unconventional and creative methods in order to reach its different layers. The aim of the workshop is to create a laid-back atmosphere for discussing and trying out what experimental methods in urban studies are or could be.

NB! Sign up in advance to this session (even when you have registered for the Urban Studies Days) at: lauri.jant@gmail.com.

The event on Facebook

The workshop is facilitated by Lauri Jäntti, Katarina Sjöblom, Olli Poutanen & Mary Karyda representing Yhteisötieteen seura.

After the workshop at 5:00 pm, you can take part in the Urban Hitchhiking event – no need to sign up! The meeting point is at the main doors of The House of Sciences (Tieteiden talo).