– Teema 2015

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 – Kaupunki näyttämönä
Paikka: Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, Kalevantie 5

 

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Tampereen yliopistossa 11.–12.5.2015. Päivillä kaupunkeja tarkastellaan monitieteisesti näyttämö-metaforan kautta. Mitä tapahtuu kaupunkinäyttämöllä, entä kulissien takana? Kuinka kaupungin elämää ja tapahtumia on käsikirjoitettu ja mikä osa jää improvisaatiolle? Minkälaista on kaupungeissa käyty dialogi?

Päivien kansainvälisiä kutsuvieraspuhujia ovat sosiologi Bella Dicks (Cardiff University), arkkitehtuuriteoreetikko Christopher Dell (Universität der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University).

Kaupungit ovat kautta aikojen olleet poliittisen, taloudellisen ja maankäyttöön liittyvän vallan näyttämöitä. Niissä eri kaupunkilaisten ryhmät sekä kansalliset ja ylirajaiset toimijat käyvät kamppailua tilasta ja siihen liittyvistä merkityksistä. Kaupungit ovat yhteisöllisen ja yksilöllisen muistin ja unohtamisen paikkoja. Kaupunkitilassa vuorottelevat erilaiset arjen ja juhlan performanssit sekä pienet ja megaluokan tapahtumat, joihin sisältyy monia ajallisia kerrostumia ja aineetonta kulttuuriperintöä. Kaupunkinäyttämöt ovat yhtä aikaa sekä valtaa representoivia että osallistavia aktivismin näyttämöitä. Kysymystä kaupunkinäyttämöiden julkisuudesta tai julkisuuden puutteesta voidaan tarkastella sekä nykypäivän että menneisyyden näkökulmasta. Kuten millä tahansa näyttämöllä, myös kaupungeissa ihmiset toimivat erilaisissa rooleissa. Rakennetulla ympäristöllä, kaupunkiluonnolla sekä teknologialla on aktiivinen rooli osana näytelmiä. Entä mikä on median rooli, onko se käsikirjoittaja vai kuiskaaja?

Päivien järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS), Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) ja Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa.

 

 

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet!

Lisätietoja: tanja.vahtikari(at)uta.fi