1. Kansalaislähtöinen kaupunki

Työryhmän puheenjohtajat:

 • Helena Leino, Tampereen yliopisto
 • Antti Wallin, Tampereen yliopisto
 • Nina Wessberg, VTT
 • Pekka Tuominen, Helsingin yliopisto
 • Mikko Rask, Kuluttajatutkimuskeskus
 • Titiana Ertiö, Kuluttajatutkimuskeskus

 

SESSIO I / SESSION I : TORSTAI / THURSDAY 14:00-15:30, sali 505

Osallistumisen menetelmät

 • Ilona Hankonen: Kokemäenjoki porilaisten arjen ympäristönä – kulttuurikartoitusta jokirannalla
 • Kahila-Tani, M.,  Kyttä, M. & Geertman, S.: Does mapping improve public participation? Exploring the pros and cons of using public participation GIS in urban and transportation planning practices
 • Antti Vuorela: Digitaaliset tutkimukset – osallistuminen, laatu, joustavuus ja reaaliaikaisuus – Kaiuta matkustajan ääntä läpi organisaation

 

SESSIO II / SESSION II : TORSTAI / THURSDAY 16:00-17:30, sali 505

Kaupunkilaiset

 • Mikko Kyrönviita & Elina Alatalo: Hiedanrannan yhteisöllinen sauna
 • Pia Rautiainen: Ihmisten kaupunki? Osallistamisen konkretia Jakomäen kehityshankkeessa
 • Annaliina Niitamo: Osallisuusdiskurssit entisten satama-alueiden rakennusprojekteissa. Tapaustutkimus Jätkäsaaresta, Kalasatamasta (Helsinki), Zeeburgereilandista (Amsterdam) ja Nordhavnista (Kööpenhamina)
 • Jonas Sjöblom: Asukasaktiivit kaupunkisuunnittelun toimijoina

 

SESSIO III / SESSION III : PERJANTAI / FRIDAY 09:30-11:00, sali 505

Tulevaisuudet

 • Anni Jäntti & Kaisa Kurkela: Kunta kansalaisosallistumisen alustana kansalaisnäkökulmasta
 • Saana Rossi: Keskustan arvoja ja identiteettiä etsimässä – saavutettavien osallistumistapojen kehittäminen ja kokeilut Helsingin Keskustavisioprosessissa
 • Eveliina Asikainen, Mirkka Katajamäki, Jere Nieminen: Vertaissuunnittelulla kohti Kaupin kansanpuistoa 2.0
 • Nina Wessberg: Tulevaisuuden ketterän kaupungin skenaariot

 

 

TYÖRYHMÄKUVAUS:

Ihmisten arki kaupungeissa rakentuu moninaisten tarpeiden, käytäntöjen ja elämäntilanteiden mukaan. Osallisuus oman elinympäristön kehittämiseen on noussut entistä kuumemmaksi kysymykseksi. Kutsumme tähän työryhmään esityksiä kertomaan kansalaislähtöisistä kaupunkikehittämistapauksista sekä kaupunkikehittämistä kriittisesti, teoreettisesti tai metodologisesti arvioivia esityksiä.

Erityisesti haluamme kiinnittää huomiota eri konteksteissa ilmeneviin avoimuutta ja osallisuutta korostaviin piirteisiin ja tapoihin, joilla demokratia toteutuu näissä prosesseissa. Keskeisiä kysymyksiä tällöin ovat: millainen rooli kansalaisille erilaisissa prosesseissa muodostuu? Miten osallisuuden kokemus ymmärretään eri toimijoiden keskuudessa? Mitä uusia metodisia ratkaisuja on kokeiltu ja mitkä näistä näyttäisivät vakinaistuvan?

Työryhmään ovat tervetulleita kaikki kansalaislähtöisestä kaupunkikehittämisestä, osallisuudesta ja ruohonjuuritason kokeiluista kiinnostuneet toimijat. Kiinnostuksemme kohteina ovat erityisesti osallistuva budjetointi, yhteiskehittäminen ja uudenlaiset osallistavat kokeilut. Toivomme vilkasta keskustelua kansalaislähtöisten kaupunkikehittämisen vaikuttavuudesta, mahdollisuuksista ja ongelmista sekä kaupunkilaisten osallisuuden teoreettisista kysymyksistä.

Työryhmän järjestävät Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat Ketterä kaupunki – Dwellers in Agile Cities (DAC 2016–2019) -hanke, jossa on tutkittu kaupungistumista ja asukaslähtöistä, kokeilevaa kaupunkikehittämistä, sekä Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU 2017–2021) -hanke, jossa kokeillaan ja kehitetään demokraattisia innovaatioita ja kansalaisten vaikuttamiskeinoja.