9. Kaupunkimaan arvo ja liikennepolitiikan arvot

Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.-26.4.2013

Perjantai 26.4. klo 9.00-11.00

Kokoontuu yhdessä työryhmä 8 kanssa. Ohjelma on kuvattu työryhmän 8 yhteydessä.

 

Kaupunkien alue- ja täydennysrakentamiskohteiden asukas-, asiointi- ja työpaikkapysäköinnin fasiliteettien kustannusvastaavuuskysymykset ovat tiivistyvän kaupunkirakenteen oloissa yhä visaisempi kysymys, johon liikennepolitiikka ei ole toistaiseksi antanut vastausta. Asukkaat ja yritykset arvostavat autopaikkoja, mutta ovat haluttomia maksamaan rakenteellisten pysäköintiratkaisujen investointikuluja. Tiivistyvätkin yhdyskunnat arvostavat palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta myös autolla, mutta tukehtuvat omiin autopaikkanormeihinsa. Liikennepolitiikassa ja -suunnittelussa on vanha ja vahva kustannusten ulkoistamisen perinne. Ympäristönsuojelu ja urbanismi on haastanut tätä ulkoistamisperinnettä Suomessa jo vuosikymmeniä, muun muassa matka-aikalaskelmien mielekkyyden kritiikkinä. Pysäköinti kaupunkioloissa on tapaus, jossa liikennejärjestelmän yksi käytännöllinen osa on kuitenkin ulkoistettu kiinteistöjen vaitelevalle vastuulle.

Polkupyöräily elää Suomessakin vahvaa buumia. Pyöräilystä odotetaan pelastusta arvokkaan kaupunkitilan käytön tehostamiseksi, kaupunkilaisen ilmapiirin ja kansanterveyden kohennukseksi. Niin julkinen kuin yksityinenkin pyöräpysäköinti on kuitenkin vielä lähellä pyörien varastointia. Pyöräilyn todellinen arvostaminen edellyttäisi sen uudenlaista integroitumista kaupunki- ja liikennesuunnitteluun, julkisesta ja ykstyisestä investointi- ja maksuhalukkuudesta puhumattakaan.

Toivotamme tervetulleiksi esityksiä, joissa käsitellään perinteisesti liikenteen ulkoistamia kustannuksia ja sitä miten törmäävät tiivistyvän yhdyskunnan kustannusmalleihin ja arvostuksiin.

Työryhmän puheenjohtajat
  • Kalle Toiskallio, Liikenne/Kaupunki –lehti (liikenne.kaupunki.lehti[at]gmail.com)
  • Sakari Metsälammi, Liikenne/Kaupunki –lehti (sakari.metsalampi[at]gmail.com)