Organizers

Please feel free to contact us about upcoming Urban Studies Conference 2024 by email ktp.koordinaattori@gmail.com


Organizing Societies & Collaborators

The organizers of the annual Urban Studies Conference are the Society for Urban Planning (YSS), the Finnish Society for Urban Research (SKTS) and the Society for Built Environment Research (RYTS).

Urban Studies Conference will be held in cooperation with the Helsinki Institute of Urban and Regional Studies (Urbaria) in 2024.


Society for Urban Planning

www.yss.fi

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry. perustettiin vuonna 1959 suomalaisten yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten seuraksi. Seura on monitieteinen ja eri koulutustaustaisia ihmisiä yhdistävä keskusteluareena.

Seura järjestää seminaareja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, ammatillisia matkoja, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Seura julkaisee Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä, joka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen referee-julkaisu. Jäsenistöömme kuuluu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisia, alan tutkijoita ja muita yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita. Seuralla on noin 250 jäsentä ja lisäksi yhteisöjäseniä. Oulussa toimii vireä paikallisosasto. YSS ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.


Finnish Society for Urban Research

www.kaupunkitutkimuksenseura.fi

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista monitieteellistä kaupunkitutkimusta, toimia tutkijoiden yhdyssiteenä ja lisätä tietoa kaupunkitutkimuksen merkityksestä. Seura myös osallistuu kaupunkitutkijoiden kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi seura haluaa herättää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua kaupunki- ja aluepolitiikasta, kaupunkien kehityksestä, ja urbaanista kulttuurista. Seura järjestää tutkijatapaamisia, konferensseja ja keskustelutilaisuuksia. Keskeinen keskustelun foorumi ovat vuosittain järjestettävät Kaupunkitutkimuksen päivät. Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.


Society for Built Environment Research

www.ryts.info

Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura (entinen Maanmittaustieteiden Seura ry) on vuonna 1926 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alan tutkimusta ja sitä harrastavien henkilöiden verkostoitumista sekä julkaista tutkimustuloksia. Pääasiallisena toimintamuotona on esitelmätilaisuuksien järjestäminen ja julkaisutoiminta. Seura julkaisee Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research (NJSR) referee-julkaisua. Lisäksi seuralla on erillisjulkaisusarja.