Programme

Programme is mostly in Finnish. Both Keynotes on Thursday are in English. There are sessions in English on both days.

Thursday 23.5.2024

8.30
Registration starts

Registration at Tieteiden talo building, Kirkkokatu 6.

10.00
Conference opening

Location: Tieteiden talo, hall 104.
Online: Link

Annamari Kiviaho
Society for Built Environment Research (RYTS ry)

Mikko Posti
Helsinki Institute of Urban and Regional Studies

10.15
Keynote
Mats Fridlund

Keynote speakers and abstracts >

Location: Tieteiden talo, hall 104.
Online: Link to the lecture

11.15
Keynote
Maria Kaika

Keynote speakers and abstracts >

This Keynote is online lecture.
Online: Link to the lecture or Zoom
You can follow the lecture at Tieteiden talo, hall 104 and hall 505.

12.15
Lunch

Lounas on omakustanteinen.

14.45
Coffee break

Coffee and tea at Tieteiden talo lobby.

15.15
Sessions II (90 min)
MISSÄ VÄIJYY MUUTOSVOIMA? KAUPUNKILAISTEN PROJEKTEISTA INSTITUTIONALISOITUNEESEEN YHTEISTYÖHÖN, OSA 2

Location: Tieteiden talo, hall 207

Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen: moninäkökulmaisuudella uusia avauksia

Location: Tieteiden talo, hall 504

biodiveristy turn in urban planning / Yhdyskuntasuunnittelun biodiversiteettikäänne

Location Tieteiden talo, hall 505

Conflict in urban sphere, part 2

Location: Tieteiden talo, hall 104

ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupungeissa osa II

Location: Urbarium, Porthania (1st floor), Yliopistonkatu 3 (NOTE, differen building!)

ikääntyvän kaupungin murros ja mahdollisuudet

Location: P722, Porthania (7th floor), Yliopistonkatu 3 (NOTE, differen building!)

19.00-22.00
Evening program at Helsinki City Museum

Thursday’s evening program takes place in the Helsinki City Museum in the center of Helsinki. Address: Aleksanterinkatu 16.

You can also visit the exhibitions of the museum during the event, for example the new exhibition “Places and Hoods – see Helsinki Anew”.
More info about the museum: Helsinki City Museum


Friday 24.5.2024

8.30
Registration starts

Registration at Tieteiden talo building, Kirkkokatu 6. For participants arriving on Friday.

9.00
Sessions III (90 min)
taiteen ja kulttuuritoiminnan vaikutusten arviointi aluetasolla

Location: Tieteiden talo, sali 207

kestävyysmuutos, uudistumisen pakko ja kaupunkisuunnittelun innovaatiot

Location: Tieteiden talo, sali 208

purettu ja purettava kaupunki

Location: Tieteiden talo, sali 504

tulevaisuuden historiaa

Location: Tieteiden talo, sali 505

(Work)space, society and the changing city, part 1

Location: Tieteiden talo, sali 104

maankäyttöpolitiikan ristiriitaiset tavoitteet, osa 1

Location: Urbarium, Porthania (1st floor), Yliopistonkatu 3 (NOTE, different building!)

10.30
Break

Coffee and tea at Porthania, Yliopistonkatu 3. (NOTE, different building!)

11.00
Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian ohjelmaa


Sijainti: Sali PII, Porthania (1krs), Yliopistonkatu 3.
In Finnish.

Tuore kirja: Kohti kestävämpiä asuinalueita – kaupunginosien ja kortteleiden kestävyysindikaattoreita

Kestävät naapurustot ovat yhteisöjä, joissa ympäristövastuullisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä taloudellinen elinkelpoisuus toteutuvat. Tarve edistää aitoa, kestävää kehitystä naapurustotasolla on laajasti tunnistettu, mutta uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia indikaattoreita kestävyyden mittaamiseen ei ole toistaiseksi ollut saatavilla.

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian uusi kirja Kohti kestävämpiä asuinalueita – kaupunginosien ja kortteleiden kestävyysindikaattoreita on keskustelunavaus tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kirja sisältää tutkijoiden puheenvuoroja siitä, miten paikallistason kestävyyshaasteita voidaan parhaiten tunnistaa, mitata ja ratkaista.

Teoksessa on edustettuna yli kaksikymmentä tieteenalaa, mukaan lukien muun muassa kaupunkimaantiede, yhdyskuntasuunnittelu, kulutustutkimus, sosiaalipedagogiikka, mikrobiekologia, rikosoikeus, kiinteistötalous, maisema-arkkitehtuuri, väestötiede, tietojenkäsittelytiede, aerosolifysiikka ja kaupunkisosiologia. Kirjan artikkelien kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston ja muiden suomalaisten yliopistojen johtavia tutkijoita.

11:00-11:10 Jussi Jännes, koordinaattori, Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria, Helsingin yliopisto
Kohti kestävämpiä asuinalueita: kaupunginosien ja kortteleiden kestävyysindikaattoreita teoksen esittely

11:10-11:35 Arto O. Salonen, sosiaalipedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto
Korttelikoheesio

11:35-12:05
Paneelikeskustelu: Kestävyyden mittaaminen kaupunginosatasolla: näkökulmia liikenteestä ja saavutettavuudesta

Keskustelijat:
 Elias Willberg, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Anssi Joutsiniemi, yhdyskuntasuunnittelun apulaisprofessori, Oulun yliopisto

Sanna Ala-Mantila, kestävien kaupunkisysteemien apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

12.00
Lunch

Lounas on omakustanteinen.

13.00
Keynote
Leena Kolehmainen & Paula Sjöblom

Keynote speakers and abstracts>

This Keynote is in Finnish.

Location: Tieteiden talo, hall 104.
Online: Link to the lecture

14.00
Vuoden kaupunkikirjoitus 2024 palkitun esitelmä
Arja Turunen

Location: Tieteiden talo, hall 104.
Online: Link to the lecture

14.45
Sessions IV (90 min)
kaupunkimuotoilu – empaattinen asukastieto ja osallisuus muuttuvien kaupunkien voimavarana

Location: Tieteiden talo, sali 207

kaupunkiluonnon hiilinielut ja -varastot vahvemmin osaksi ilmastovaikutusten arviointia

Location: Tieteiden talo, sali 208

purkaminen, arvot ja muisti

Location: Tieteiden talo, sali 504

päästöjen vähentämisen edistäminen aluetasolla

Location: Tieteiden talo, sali 505

(Work)space, society and the changing city, part 2

Location: Tieteiden talo, sali 104

maankäyttöpolitiikan ristiriitaiset tavoitteet, osa 2

Location: Urbarium, Porthania (1st floor), Yliopistonkatu 3 (NOTE, different building!)

16.15
Closing words

Location: Tieteiden talo, hall 104.

Olga Penkkilä
Coordinator for Urban Studies Conference 2024