4. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupungeissa osa II

Työryhmä on jatkoa vuonna 2023 kaupunkitutkimuksen päivillä pidetylle ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupungeissa” -työryhmälle. Suomen ilmasto on jo muuttunut ja kaupungistuminen on ollut voimakasta. Nämä muutostrendit tulevat jatkumaan pitkälle tulevaisuuteen. Ennakoiva sopeutuminen ja varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on keskeistä, kun tavoitellaan toimivaa ja kestävää kaupunkikehitystä. Työryhmään toivotaan esityksiä, jotka osaltaan tukevat kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman, KISS 2030, toimeenpanossa tarvittavaa tutkimuksen ja käytännön toimijoiden vuoropuhelua.

Työryhmän tavoitteena on lisätä tietämystä ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteista ja toimista sekä jakaa parhaita käytäntöjä, jotta tieteellisen tutkimuksen tulokset johtavat konkreettisiin toimiin ja päätöksiin kaupungeissa ja kaupunkisuunnittelussa. Työryhmässä esitellään käytännön sovellutuksia, miten ilmastonmuutokseen sopeutumista voidaan edistää kaupunkiympäristössä aluekohtaisen tiedon ja analyysin avulla. Tavoitteena on syventää kokonaisvaltaista ymmärrystä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta kaupungeissa ja tunnistaa toimien ja ratkaisuiden välisiä yhteyksiä ja synergioita. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen esimerkit voivat liittyä luonnon monimuotoisuuteen, lämpösaarekeilmiöön tai kuivuuden ja tulvariskien hallintaan kaupungeissa.

Tiedolle on tarvetta muun muassa siitä syystä, että esimerkiksi kaupunkien lämpösaarekeilmiö osaltaan voimistaa kuumarasitusta, samalla kun helteelle haavoittuvimpien ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. KISS 2030 nostaa esiin luontopohjaiset ratkaisut kaupunkiympäristössä. Esimerkiksi puistikot ja viherkatot vähentävät kuumarasitusta ja ovat keino myös hulevesien hallinnassa.

Kaupunkien tarvitsemia ilmastopalveluita voivat olla esimerkiksi erilaiset tulevaisuuden skenaariot ja simuloinnit, joita voidaan hyödyntää kaupunkien kehitysstrategioiden ja sopeutumissuunnitelmien laatimisessa sekä päätöksenteon tukena. Kun tietoa käytetään jo kaupunkisuunnittelun alkuvaiheessa, pystytään ilmastoriskeihin varautumaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja suunnittelu vie kohti ilmastonkestäviä kaupunkeja.

Työryhmässä etsitään vastauksia siihen, miten ilmastonmuutokseen sopeutumista kaupungeissa voidaan parhaiten edistää: Mitä käytänteitä on jo olemassa ja miten voidaan tunnistaa ja edistää uusia käytänteitä? Mikä rooli informaatio-ohjauksella on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa? Työryhmä voi sisältää esityksiä, jotka perustuvat tapaustutkimuksiin, teoreettiseen tai muuhun menetelmälliseen lähestymistapaan. Työryhmä sopii tutkijoille, asiantuntijoille ja käytännön toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja haluavat jakaa näkemyksiä, miten tietoa voidaan parhaiten soveltaa kaupunkien päätöksenteossa.

Puheenjohtajat

Tuukka Rautio
ELY-keskusten valtakunnallinen ilmastoyksikkö
tuukka.rautio@ely-keskus.fi

Reija Ruuhela
Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus
Ilmatieteen laitos
reija.ruuhela@fmi.fi

Milla Mikkola
Ramboll Finland Oy
Sustainable urban development
milla.mikkola@ramboll.fi


Esitykset

1.