10. Kaupunkimuotoilu – empaattinen asukastieto ja osallisuus muuttuvien kaupunkien voimavarana

Kaupunkimuotoilu on holistinen ja monitieteinen lähestymistapa, joka tähtää kaupunkikokemuksen parantamiseen. Se on asukaskeskeistä laadullisen tutkimuksen, empaattisen asukastiedon ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä yhdistävää soveltavaa kehittämistä. Kaupunkimuotoilua voidaan soveltaa kaupunkien ja kuntien palveluiden, palveluympäristöjen ja -prosessien sekä niiden organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä ja fasilitoinnissa. Kaupunkimuotoilu on sekä fyysisten kontaktipisteiden, kuten asiointitilanteiden muotoilua, että digitaalisten palveluratkaisujen ihmiskeskeistä suunnittelua ja näihin tiiviisti liittyvien prosessien, toimintatapojen sekä johtamisen muotoilua.

Palvelumuotoilun työkalupakki tarjoaa kaupunkimuotoiluun ihmiskeskeisen ja osallistavan viitekehyksen. Muotoiluajattelu sekä systeemisen muotoiluote ohjaavat työskentelyä ongelmanratkaisuun ja uusien innovatiivisten ratkaisujen luomiseen. Laadullinen tutkimus varmistaa vahvan ymmärryksen empaattiselle asukastiedolle. Osallistavat menetelmät kehoittavat työskentelemään yhdessä yhteiskehittäen monitoimijaisen sidosryhmäjoukon kanssa kaupunkien kohtaamien haasteiden ratkaisemiseksi kestävällä ja innovatiivisella tavalla. Yhdistämällä nämä lähestymistavat kaupunkimuotoilu pyrkii luomaan kaupunkeja, jotka ovat sekä toiminnallisesti tehokkaita että ihmisläheisiä.

Tässä työryhmässä haluamme herättää keskustelua kaupunkien kehittämisestä monitieteisten työtapojen risteyspisteenä. Työryhmään kutsumme mukaan esityksiä, joissa monitieteisyys ja ihmiskeskeisyys ovat keskeisiä välineitä kestävien, inhimillisten ja toimivien kaupunkien kehitämisessä.

Puheenjohtajat

Saara Jäämies
Senior service designer, kaupunkimuotoilu
Digitalist Finland
saara-sisko.jaamies@digitalistgroup.com

Jaana Wikström
Digitalist Finland
jaana.wikstrom@digitalistgroup.com


Esitykset

Aika: Perjantai 24.5.2024 klo 14.45-16.15
Paikka: Tieteiden talo, sali 207

1. Onko meillä tilaa luovuudelle? Kurkistus kaupunkimuotoilun matkaan – Lasten ja nuorten osallisuus kaupunkikehitykseen

Esittäjä: Sara Ikävalko

2. Tulevaisuusprototypointi osallistavassa Kaupunkivisiotyössä

Esittäjä: Emilia Kiialainen ja Elli Saari

3. Digitaalinen osallistaminen osana suunnittelua

Esittäjä: Jaana Wikström