Työryhmät / Sessions

Vuoden 2024 Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on Muuttuva kaupunki. / The theme of Urban Studies Conference 2024 is the Changing City.

Työryhmät 2024 / Sessions 2024

1. Maankäyttöpolitiikan ristiriitaiset tavoitteet

2. Purettu ja purettava kaupunki

3. Biodiversity turn in urban planning / Yhdyskuntasuunnittelun biodiversiteettikäänne

4. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupungeissa osa II

5. Conflict in urban sphere

6. Affektit ja arjen tunteet kaupungeissa / Affects and everyday emotions in the city

7. Kaupunkiluonnon hiilinielut ja -varastot vahvemmin osaksi ilmastovaikutusten arviointia

8. (Work)space, Society, and the Changing City

9. Kestävyysmuutos, uudistumisen pakko ja kaupunkisuunnittelun innovaatiot

10. Kaupunkimuotoilu – empaattinen asukastieto ja osallisuus muuttuvien kaupunkien voimavarana

11. Taiteen ja kulttuuritoiminnan vaikutusten arviointi aluetasolla

12. Missä väijyy muutosvoima? Kaupunkilaisten projekteista institutionalisoituneeseen yhteistyöhön

13. Ikääntyvän kaupungin murros ja mahdollisuudet

14. Päästöjen vähentämisen edistäminen aluetasolla

15. Urban sustainability research in practice: cross-cutting solutions to cross-cutting issues

16. Kestävyysmurros ilman kasvua – miten sujuu suurten kaupunkien ulkopuolella?

17. Tulevaisuuden historiaa

18. Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen: Moninäkökulmaisuudella uusia avauksia

19. Purkaminen, arvot ja muisti