8. Kaupunkitutkimuksen graduryhmä

GraduryhmäTyöryhmä tarjoaa pro gradu -työtään tekeville opiskelijoille oivallisen mahdollisuuden harjoitella esiintymistä tieteellisessä kontekstissa ja kannustavassa ympäristössä, tavata muita samoista aihepiireistä kiinnostuneita opiskelijoita, sekä vaihtaa kokemuksia ja saada vinkkejä omaan työhön. Työryhmässä on mahdollista esitellä koko työtä tai keskittyä jonkin osa-alueen tai prosessin vaiheen käsittelyyn (esim. tutkimussuunnitelma, analyysimenetelmät, alustavat tulokset). Työryhmään ovat tervetulleita kaikenlaiset kaupunkitutkimukseen kiinnittyvät lähestymistavat tieteenalasta, aihepiiristä ja metodologisesta lähestymistavasta riippumatta.

 

Puheenjohtajat:

Pia Bäcklund, Tampereen yliopisto (pia.backlund [at] uta.fi) ja Jani Tartia, Tampereen yliopisto (jani.tartia [at] uta.fi)