3. Biodiversity turn in urban planning / Yhdyskuntasuunnittelun biodiversiteettikäänne

Increasingly alarming information has emerged regarding the state of global biodiversity. International agreements have been made to halt biodiversity loss, and methods to enhance biodiversity have been developed. Urbanization is one of the major drivers of biodiversity loss. It can be addressed through urban planning, which is why practices in the field are currently undergoing profound changes. Terms such as green infrastructure, nature-based solutions, biodiversity, ecological connectivity, rewilding, and greening are now part of urban planner’s toolkit and lexicon. At the same time, residents’ experiences and perceptions of urban green spaces are also evolving.

Biodiversity is becoming such a crucial starting point and focus of planning that we can rightfully speak of a biodiversity turn in urban planning. We view this as a significant paradigm shift, where cities are being planned not only for humans but also for other species. We invite representatives from various fields to discuss this important and timely topic from the perspective of planning practices and the factors affecting them or from the perspective of residents’ experiences. Perspectives can be multidisciplinary, rooted in planning practices, or approached from the standpoint of a single discipline or field such as history, planning theory, architecture, urban planning, environmental policy, biology, ecology, geography, environmental science, sustainability science, law, landscape architecture, sociology, or environmental psychology.

***

Maailman biodiversiteetin tilasta on saatu yhä huolestuttavampia tietoja. Luontokadon pysäyttämiseksi on tehty kansainvälisiä sopimuksia, ja keinoja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi on kehitetty. Urbanisaatio on yksi suurimmista luontokadon ajureista. Siihen voidaan vaikuttaa yhdyskuntasuunnittelulla, minkä vuoksi alan käytännöt ovat parhaillaan muuttumassa syvällisesti. Viherinfrastruktuuri, luontopohjaiset ratkaisut, monilajisuus, ekologinen kytkeytyvyys, villiyttäminen ja vehreyttäminen kuuluvat nykyään yhdyskuntasuunnittelijan keinoihin ja sanavarastoon. Samanaikaisesti myös asukkaiden kokemukset ja näkemykset kaupunkien viherympäristöstä ovat muutoksessa.

Biodiversiteetistä on tulossa niin tärkeä suunnittelun lähtökohta ja kohde, että voimme hyvällä syyllä puhua yhdyskuntasuunnittelun biodiversiteettikäänteestä. Mielestämme kyse on laajasta paradigman muutoksesta, jossa kaupunkeja on ryhdytty suunnittelemaan ihmisten lisäksi muillekin lajeille. Kutsumme eri alojen edustajia keskustelemaan tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta niin suunnittelukäytäntöjen ja niihin vaikuttavien tekijöiden kuin asukkaiden kokemusten näkökulmasta. Näkökulma voi olla monitieteinen, suunnittelukäytännöistä lähtevä tai asiaa yhden tieteen- tai taiteenalan, esimerkiksi historian, suunnitteluteorian, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, ympäristöpolitiikan, biologian, ekologian, maantieteen, ympäristötieteen, kestävyystieteen, juridiikan, maisemasuunnittelun, sosiologian tai ympäristöpsykologian, näkökulmasta tarkasteleva.

Puheenjohtajat

Juho Rajaniemi
Tampereen yliopisto
juho.rajaniemi@tuni.fi

Riikka Puhakka
Helsingin yliopisto
riikka.puhakka@helsinki.fi

Laura Uimonen
Tampereen yliopisto
laura.uimonen@tuni.fi


Esitykset

1.