18. Kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun edistäminen: Moninäkökulmaisuudella uusia avauksia

Työryhmä on omistettu kaupunkiympäristöjen elinkaarilaadun parantamiselle. Tarkastelussa korostuu se, kuinka moninäkökulmaisuus, joka sisältää monialaisen yhteistyön ja/tai monitieteelliset lähestymistavat, voi luoda uusia mahdollisuuksia kestävän kehityksen tavoitteiden yhä kokonaisvaltaisempaan saavuttamiseen.

Elinkaarilaadulla tarkoitetaan rakennetun ympäristön kykyä täyttää eri osapuolien – esimerkiksi sekä käyttäjän että laajemman kaupunkiyhteisön – vaatimukset koko elinkaarensa aikana, aina raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta käyttöön ja loppukäsittelyyn. Elinkaarilaadun käsite tarjoaa kiinnostavan linssin, jonka kautta voidaan tarkastella kestävyyden eri ulottuvuuksia kokonaisuutena läpi rakennetun ympäristön koko elinkaaren.

Työryhmä tarkastelee siirtymistä yksittäistarkasteluista ja osittaisesta optimoinnista kohti kokonaisvaltaisen kestävyyden lähestymistapaa rakennetun ympäristön kehittämisessä. Työryhmässä korostetaan siten myös rakennetun ympäristön elinkaaren monirytmisyyttä ja moniskaalaisuusuutta, esimerkiksi sitä, että jotkin urbaanin ympäristön osat ovat parhaimmillaan lähes ikuisia, mutta vaativat samalla alati ylläpitoa ja muutoksia. Siirtymä kohti elinkaarilaatua nähdään mahdolliseksi saavuttaa vain asiantuntijuuden aloja ylittävän, moninäkökulmaisen yhteistyön kautta.

Tavoitteet:
Työryhmän tavoitteena on lisätä ymmärrystä kokonaisvaltaisen kestävyyden, elinkaarilaadun, merkityksestä kaupunkiympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä. Ymmärryksen lisäämisen kautta voidaan tunnistaa monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita. Aiheen kokonaisvaltaisuuden ja käytännönläheisyyden myötä työryhmä pyrkii edistämään käytännön asiantuntijoiden ja akateemisten tutkijoiden välistä keskustelua sekä monialaista tietojen, näkemysten ja kokemusten vaihtoa.

Aiheet:

• Monialaisen yhteistyön rooli ja merkitys kokonaisvaltaisesti kestävän, elinkaarilaadukkaan rakennetun ympäristön edistämisessä.
• Kehitystyö ja tutkimukset, joissa kestävyyden eri osa-alueiden tarkastelusta on siirrytty kokonaisvaltaisemman näkökulman huomiointiin.
• Kehitystyö ja tutkimukset, jotka keskittyvät rakennetun ympäristön käyttöiän kasvattamiseen ottaen samanaikaisesti huomioon ylläpidon, huollon ja muutoksen mahdollisuudet ja prosessit.
• Käytännön esimerkit monialaisesta yhteistyöstä elinkaarilaadun tai kokonaisvaltaisen kestävyyden parantamiseksi.
• Työkalut ja menetelmät rakennetun ympäristön elinkaarilaadun, kokonaisvaltaisen kestävyyden arvioimiseksi ja seuraamiseksi.
• Haasteet ja ratkaisut monialaisessa yhteistyössä kaupunkiympäristöjen kokonaisvaltaisen kestävyyden kehittämisessä.


Kohderyhmä:

Työryhmä on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan eri näkökulmia omaaville ja eri mittakaavoissa työskenteleville ammattilaisille ja tutkijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kaupunkiympäristöjen kestävästä kehittämisestä kokonaisvaltaisesti. Kutsumme työryhmään erityisesti esityksiä, jotka tuovat esiin monialaisen yhteistyön merkitystä, potentiaalia, konkreettisia mahdollisuuksia ja haasteita laaja-alaisen rakennetun ympäristön kestävyyden ja elinkaarilaadun edistämisessä. Etsimme sekä käytännön kehittämiseen että tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja.

Liity mukaan keskusteluun siitä, miten voimme monialaisesti ja moninäkökulmaisesti, rakentaa kokonaisvaltaisesti kestävämpiä, elinvoimaisempia kaupunkeja.

Puheenjohtajat

Sini Saarimaa
Rakennustietosäätiö RTS
sini.saarimaa@rts.fi

Muut puheenjohtajat:

Markku Hedman
Rakennustietosäätiö RTS
markku.hedman@rts.fi

Panu Lehtovuori
Tampereen yliopisto
panu.lehtovuori@tuni.fi


Esitykset

1.