1. Maankäyttöpolitiikan ristiriitaiset tavoitteet

Maankäyttöpolitiikalla ohjataan kaupungin kehitystä. Kaupunkien maankäyttöpoliittiset tavoitteet ovat monenlaisia ja monitasoisia. Keskeinen tavoite on tyypillisesti asuntojen saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistaminen. Osa tavoitteista on laajempia ja ylittää perinteisten politiikkasektoreiden rajat. Tavoitteet saattavat liittyä esimerkiksi kunnan talouden vahvistamiseen, segregaation estämiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tai hyvinvointia tukevan ja viihtyisän rakennetun ympäristön luomiseen.

Maankäyttöpolitiikalle asetetuilla tavoitteilla saattaa olla monimutkaisia ja vaikeasti tunnistettavia ristikkäisvaikutuksia ja toisinaan ne saattavat olla suorastaan ristiriidassa keskenään. Joskus ylätason tavoitteet eivät siirry konkretian tasolle, minkä vuoksi esimerkiksi sosiaaliset tai ympäristölliset tavoitteet voivat hämärtyä taloudellisten tavoitteiden alle. Toisaalta tavoitteiden väliltä voi löytyä myös synergioita. Tavoitteenasetannan ja siihen liittyvien haasteiden ja kompromissien näkyväksi tekemisellä on merkitystä, sillä maankäyttöpolitiikan vaikutukset koskevat kaikkia kaupungin toimijoita suoraan tai välillisesti. Tavoitteenasetannan läpivalaisu hyödyttää meitä kaikkia!

Työryhmän tavoitteena on pohtia maankäyttöpolitiikan tavoitteiden määrittelyä ja asetantaa, ohjauskeinojen valintaa ja käyttöä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ristiriitojen tunnistamista ja yhteensovittamista sekä tavoitteiden välistä priorisointia ja kompromissien tekemistä eri vaiheissa maankäyttöpoliittista prosessia kaavoituksesta asemakaavojen toimeenpanoon erilaisten ohjauskeinojen, kuten maankäyttösopimusten, avulla.

Pyydämme lähettämään esitelmäehdotukset puheenjohtajista Tuulia Puustiselle (tuulia.puustinen@aalto.fi).

Puheenjohtajat

Tuulia Puustinen
Tutkijatohtori
Kiinteistötalouden tutkimusryhmä, Aalto-yliopisto 
tuulia.puustinen@aalto.fi

Pauliina Krigsholm
Tutkijatohtori
Kiinteistötalouden tutkimusryhmä, Aalto-yliopisto 
pauliina.krigsholm@aalto.fi

Heidi Falkenbach
Associate professori
Kiinteistötalouden tutkimusryhmä, Aalto-yliopisto
heidi.falkenbach@aalto.fi

Hanna Kuivalainen
Tohtorikoulutettava
Kiinteistötalouden tutkimusryhmä, Aalto-yliopisto
hanna.e.kuivalainen@aalto.fi


Esitykset

1.