turku3

Kaupunkitutkimuksen päivät saivat ennätyssuuren yleisön

Turun yliopisto isännöi kymmenensiä valtakunnallisia kaupunkitutkimuksen päiviä 25.-26. huhtikuuta. Päivillä oli noin 190 osallistujaa. Pääluentojen ohella keskustelua käytiin kahdeksassa työryhmässä. Päivien ohjelmaan kuului ensimmäisen kerran myös neljä valinnaista ekskursiota.

Vuoden 2013 kaupunkitutkimuspäivien teema oli Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen. Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien avulla. Kaupunkipolitiikassa luotetaan suorien investointien lisäksi yhä enemmän symbolisiin merkityksiin, brändeihin ja visioihin kansainvälisen kaupunkikilpailun välineinä. Arvostuksiin perustuva symbolitalous vaikuttaa reaalitalouteen rakennetun ympäristön investointeina. Alueiden arvottamisen ketju on kaupunkien taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehittämisen ydintä. Alueiden arvostukset muuttuvat ajassa: jotkut alueet taantuvat, jotkut löydetään ja arvotetaan uudelleen uusien käyttäjien tai kehittämissuunnitelmien ansiosta. Viimeisen 50 vuoden aikana esimerkiksi monet teollisuusalueet ovat muuttuneet viihtyisiksi asuinalueiksi ja oleskelun paikoiksi, työväen korttelit keskiluokan kansoittamiksi ja lentokenttien ympäristöt meluongelmista vetovoimaisiksi toimistokeskittymiksi.

Pääluennoitsijoina toimivat Ann Markusen (Minnesotan yliopisto), Håkan Forsell (Tukholman yliopisto) ja Harri Andersson (Turun yliopisto). Markusenin aihe oli luovien toimialojen ja luovien kaupunkitilojen rooli kaupunkikehityksessä, Forsellin kaupunkikehityksen malli ja perintö pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa ja Anderssonin Turun kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutukset. Päivillä palkittiin myös viime vuoden paras kotimainen kaupunkikirjoitus.

Sivuilta löydät päivien ohjelman tilatietoineen. Työryhmien esitelmien abstraktit ovat imuroitavissa PDF:nä työryhmien sivuilta.

Yhdyskuntasuunnittelun seura kiittää järjestelyihin osallistuneita, sessioiden puheenjohtajia, esitelmöitsijöitä sekä päivien yleisöä. Taso ja tunnelma olivat korkealla. Ensi vuonna uudelleen! Silloin järjestelyiden vetovastuussa on Alue- ja ympäristötutkimuksen seura.