Kaupunkiaktivismi ja neljäs sektori

Kaupunkiaktivismi ja neljäs sektori

 

Puheenjohtajat:

Pasi Mäenpää,

Kaupunkisosiologian dosentti, yliopistotutkija,

Helsingin Yliopisto

pasi.maenpaa@helsinki.fi

Maija Faehnle,

Tutkijatohtori,

Helsingin Yliopisto, Suomen Ympäristökeskus

maija.faehnle@ymparisto.fi

 

Suurissa kaupungeissa on virinnyt uudenlaisia kansalaisten organisoitumisen muotoja ja omaehtoista toimintaa, jota kutsutaan kaupunkiaktivismiksi. Merkittävin taustatekijä on yhteiskunnan, myös kansalaisyhteiskunnan digitalisoituminen, internet ja sosiaalinen media. Ne mahdollistavat yksilöille aiempaa voimakkaamman osallisuuden kaupunkien tilallisessa ja toiminnallisessa kehittämisessä. Kaupunkilaiset ottavat itselleen tehtäviä, jotka ovat tähän asti kuuluneet viranhaltijoille ja edustukselliselle päätöksenteolle sekä ryhtyvät kuluttajaa laajemmiksi toimijoiksi markkinoilla.

Esimerkkejä ovat Ravintolapäivän ja Siivouspäivän kaupunkitapahtumat, lähiruokaa välittävät ruokapiirit ja REKO-renkaat, käytetyn tavaran lainaamisen, vuokraamisen ja myynnin vertaisverkkoalustat, palvelujen vaihdon aikapankit sekä kaupunkisuunnittelun ja avointa dataa hyödyntävien sovellusten kehittäjäyhteisöt.

Sosiaalisesta mediasta on kehkeytynyt aktivistisen organisoitumisen ja toiminnan alusta. Somessa ja sen kautta syntyy ideoita, viriää projekteja ja rakentuu verkostomaista järjestäytymistä, joka muodostaa uuden toimijakentän kaupunkien kehittämisessä. Tätä kansalaisyhteiskunnan uutta kerrostumaa on alettu kutsua neljänneksi sektoriksi erotuksena kiinteämmäksi järjestötoiminnaksi organisoituneesta kolmannesta sektorista. Neljättä sektoria luonnehtivat somen merkityksen lisäksi avoimuus, jakaminen, pop up -luonne, kekseliäisyys ja tee-se-itse-asenne.

Sessioon toivotaan esityksiä esimerkiksi paikallisista kaupunkiliikkeistä, uusista kaupunkitoimijoista ja toimintatavoista sekä kaupunkiaktivismien vaikutuksista ja suhteista kaupunkien hallintaan ja elinkeinotoimintaan. Sekä empiiriset ja teoreettiset tutkimusesittelyt että toimijoiden tai toiminnan kehittäjien esitykset ovat tervetulleita.