Narraatiot ja nimeäminen arjen toimijuutena

 

Puheenjohtajat:

 

Terhi Ainiala, dosentti, suomen kielen yliopistonlehtori

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos

PL 3, 00014 Helsingin yliopisto

  1. 050 318 5251

terhi.ainiala@helsinki.fi

http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/terhi-ainiala

 

Pia Olsson

Dosentti, professori

Kansatieteen laitos

Helsingin yliopisto

pia.olsson@helsinki.fi

 

Kertoessamme ympäristöstämme ja nimetessämme sen paikkoja luomme tilallisia mielikuvia. Näillä mielikuvilla olemme edelleen vaikuttamassa niihin yleisiin käsityksiin, joita eri alueille annetaan ja jotka osaltaan muokkaavat paikkasuhdettamme. Kerronnallisuuden kautta tapahtuva toimijuus voi muodoiltaan olla esimerkiksi arkista puhuntaa ympäristöstä, muistelukerrontaa, tietoiseen kaupunkitilan muokkaukseen pyrkivää toimintaa tai taiteen avulla vaikuttamista. Paikkojen nimeämisessä tämä kerronnallisuus kiteytyy usein yhteen sanaan. Se voi noudattaa virallista nimenantoa (esim. Vuosaari) tai olla epävirallista, arkista ja spontaania puhetta paikoista (esim. Vuokki).

Työryhmässä ”Narraatiot ja nimeäminen arjen toimijuutena” pohditaan, minkälaisina toimijuuden tapoina kerronallisuutta voidaan lähestyä kaupunkitutkimuksen kentässä: Minkälaisia kerronnallisuuden muotoja – joko tiedostettuja tai tiedostamattomia – kaupungeissa voidaan tunnistaa? Miten näiden vaikutusta käsityksiimme kaupunkiympäristöistä on mahdollista tutkia?

Työryhmä on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kerronallisuuden ja kaupunkiympäristön suhteesta. Toivomme työryhmään esityksiä, joissa kerronnallisuus ymmärretään laajasti ja moniulotteisesti. Tarkastelun näkökulma voi olla joko nykypäivästä lähtevä tai ilmiötä historiallisesti tarkasteleva.