Onpa kadulla mittaa

Onpa kadulla mittaa! Aistit auki kaupunkitilassa

tiistai 12.5.2015, 13.30 – 15:00

Ohjaajat: Olli Poutanen, Aalto yliopisto & Lauri Jäntti

 

Tervetuloa osallistumaan kaupunkitutkimustyöpajaan, jossa jalkaudumme Tampereen kaduille tutkimaan julkiseen tilaan liittyviä merkityksiä. Päämääränämme on kartoittaa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyviä mielikuvia, käyttäytymisohjeita ja normeja altistumalla näille omakohtaisesti elettyinä ja kokemuksellisina kehoina. Käytännössä jalkautuminen tapahtuu yhteisesti alustetun, yhteisötanssin menetelmiä hyödyntävän toimintakonseptin kautta.  Kaupunkiseikkailun jälkeen kokoonnumme jakamaan sekä reflektoimaan kokemuksiamme kaupunkitilasta, kukin omien tutkimusintressien ja kiinnostustensa kautta.

Työpajan ohjaajia yhdistää innostus kokeilla erilaisia kehollisia tutkimusasetelmia, joiden kautta voi lähestyä sellaisia liikkeen kokemuksellisia merkitysulottuvuuksia, joihin on vaikea päästä käsiksi ulkopuolisen tarkkailijan roolissa pitäytyvän tutkimuksen keinoin.

Koska kyseessä ei ole perinteinen seminaarityöpaja, pyydämme työpajasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä ohjaajiin sähköpostitse ja kertomaan lyhyesti omista aiheeseen liittyvistä kiinnostuksistaan ja työpajaan liittyvistä toiveistaan. Otamme huomioon toiveet suunnitellessamme työpajan rakennetta.  Vastaamme myös mielellämme myös kaikkiin työpajaa koskeviin kysymyksiin.

Työpaja sopii kaikenlaisille liikkujille, eivätkä liikuntarajoitteet ole osallistumisen este.