9. Tulevaisuuden kaupungit – kriisi vai kukoistus?

9. Tulevaisuuden kaupungit – kriisi vai kukoistus?

Puheenjohtaja: Professori Panu Lehtovuori, Tampereen teknillinen yliopisto
Vara-pj.: Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

 

SESSIO I: Torstai 27.4. klo 13:30-15

Päivi Pelli: Biotalouden kaupunki: etääntynyt ja etäännyttävä vai älykäs, tehokas ja tervehdyttävä? 

Juho Kiuru & Tommi Inkinen:  Sähköinen pääoma ja talouskehitys Euroopan metropolialueilla

Timo Kopomaa: Osallistuva budjetointi Espoossa ja muualla metropolialueella

Sari Puustinen, Anna Kirveennummi, Elllinoora Leino-Richert, Nicolas Balcom-Raleigh, Markku Wilenius: Sormiharjoitus kompleksisten systeemien näkökulmasta kaupunkisuunnittelussa

 

SESSIO III: Perjantai 28.4. klo 9:30-11

Elisa Lähde ja Elina Kataja: Töölönjoen uoma ja muuttuva käsitys kaupunkiluonnosta

Sirkka Heinonen, Joni Karjalainen, Marjukka Parkkinen (esittäjä) & Juho Ruotsalainen: Tulevaisuuden hybridikaupunki – evidenssiä ja epävarmuuksia

Juho Rajaniemi: Epätoivon kaupungit: valeparatiisi ja riistoanarkia

Panu Lehtovuori & Aleksi Neuvonen: The drivers and trends of urbanisation (Kaupungistumisen ajurit ja trendit)

Työryhmän kuvaus:

Ihmiskunnan ja kaupunkien tulevaisuudet ovat kietoutuneet toisiinsa. YK ennakoi, että vuoteen 2050 mennessä noin 66 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungit tarjoavat näin ympäristön, jossa tulevaisuuden ihmiset elävät arkeaan. Kaupungeissa tehdään ne teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot, jotka muuttavat maailmaa, tekevät tulevaisuutta todeksi. Kaupunkeihin tiivistyvät yhtä lailla ihmiskunnan kehitysmahdollisuudet kuin erilaiset ongelmat ympäristöstä eriarvoistumiseen.

Työryhmään toivotaan kaupunkien sekä kaupunkiverkostojen ja –seutujen tulevaisuuksia laajasti eri näkökulmista tarkastelevia esityksiä. Esityksissä on oleellista tarkastella kaupunkien ja niiden osa-alueiden kehitysmahdollisuuksia sekä kehityksen riskejä pitkällä aikatähtäimellä – esimerkiksi 20-30 vuoden päähän. Erityisen tervetulleita työryhmään ovat uusia kaupunki-ilmiöitä ja niiden mahdollisia tulevaisuuksia tarkastelevat esitykset. Fokus voi olla niin suomalaisissa kuin globaaleissa kaupungeissa.

Esitystä voi tarjota esimerkiksi seuraavista aiheista:
– Tulevaisuuden kaupunkivisiot ja niiden toteuttaminen
– Tulevaisuuden kaupunkeja uhkaavat kriisit ja haasteet sekä niiden ratkaiseminen
– Kaupunkisuunnittelun uudet suunnat
– Tulevaisuuden työ ja oppiminen sekä niiden vaikutukset kaupunkeihin
– Kaupungit kompleksisina systeemeinä – miten eri urbaanit kehityskulut kytkeytyvät toisiinsa?
– Uudet urbaanit ilmiöt ja kaupungistuvan ympäristön niche-tason innovaatiot
– Uusien tieto- ja kommunikaatioteknologioiden kytkennät kaupunkien kehitykseen