2. Uusi aika, uudet taidot? Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun koulutus murroksessa

2. Uusi aika, uudet taidot? Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun koulutus murroksessa

Dosentti, yliopistotutkija Markku Norvasuo, Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laboratorio, markku.norvasuo@tut.fi, +358 50 512 4593
Yliopistonlehtori Hanna Mattila, Aalto-yliopisto, hanna.mattila@aalto.fi, +358 50 512 4538

 

Sessio II: To 27.4. klo 15.30-17.00

Yhdyskuntasuunnittelun koulutustarveselvitys: koulutusta koskevia toiveita ja näkemyksiä
Markku Norvasuo

Urban Studies & Planning -maisteriohjelma ja tieteitä integroivan opetuksen haasteet
Mari Vaattovaara, Anssi Joutsiniemi, Kimmo Lapintie, Laura Kolbe

Kaupunkisuunnitelmat ja -kertomukset tieteenaloja yhdistämässä
Minna Chudoba, Juho Rajaniemi, Lieven Ameel

Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering – Reflections on the curriculum development and implementation
Milos N. Mladenovic, Hanna Mattila, Marketta Kyttä

 

 

Työryhmän kuvaus:

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu on laajasti ymmärrettynä yhdyskuntien ja kaupunkien tulevaisuuden tekemistä. Yhdyskuntasuunnittelun koulutus hakee parhaillaan uusia toteutustapoja. On haluttu luoda uudenlaisia koulutusyhdistelmiä ja yhteistyömalleja koulutusta antavien tahojen välillä. Taustalla ovat mm. kandidaatin- ja maisterintutkintojen eriyttäminen toisistaan, halu kansainvälistyä, ulkomailta saadut vaikutteet ja ulkomaisten opiskelijoiden houkuttelu suomalaisiin yliopistoihin. Niukkenevien resurssien tilanteessa instituutioilla on tarve muokata profiiliaan kilpailukykyisemmäksi ja poistaa päällekkäisyyksiä. Vaarana on, että eri tahot optimoivat omaa suorituskykyään toisistaan riippumatta, eikä koulutuksen työnjaosta tule tasapainoista.

Myös suunnittelijoiden työkenttä on muutoksessa. Kaupungistuminen ja kasvukeskuksiin kohdistuva muuttopaine on siirtänyt painopistettä keskustojen täydennysrakentamiseen ja liikennehankkeisiin. Alueidenkäytön uudistus muuttaa organisaatioiden vastuita ja rakenteita. Myös digitalisaatio, lisääntyvä vuorovaikutus, suunnittelun muuttuminen yhä selvemmin monialaiseksi tiimityöksi ja ilmastonmuutoksen hallinta vaikuttavat osaamistarpeisiin.

Työryhmässä tarkastellaan kansallisen yhdyskuntasuunnittelun koulutuksen kehittämistä kaupunkien tulevaisuuden ja yhdyskuntasuunnittelun muutosten näkökulmasta. Ryhmän alateemoja ovat erityisesti:

  • yhdyskuntasuunnittelun tehtäväkentän huomioon ottaminen koulutuksessa
  • kokemukset uusista kansallisista koulutusohjelmista
  • suomalaisen ja kansainvälisen suunnittelukontekstin ja opetusohjelmien vertailu
  • koulutusyhteistyön mahdollisuudet
  • teorian ja käytännön yhdistäminen opetusohjelmissa
  • koulutuksen yhteiskunnalliset vaikutukset ja yliopistojen ns. kolmas tehtävä
  • koulutuksen tulevaisuuskuvat esimerkiksi kestävän kehityksen näkökulmasta.

Ryhmän osallistujiksi toivotaan koulutusta antavien tahojen edustajia sekä koulutuksen kehittämisen ja tutkimuksen parissa työskenteleviä tutkijoita ja virkamiehiä, ammattijärjestöjen edustajia ja muita asianosaisia. Ryhmän työskentelykieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Ehdotuksen lähtökohtana on alkukeväästä julkistettava, seitsemän kaupungin tilaama ja Turun yliopistossa toteutettu Yhdyskuntasuunnittelun koulutustarveselvitys.