Kaupunkitutkimuksen päivien 2016 ohjelma (PDF)

Paikka/Venue: Tieteiden talo/House of Letters and Sciences, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ohjelma /Programme

 

Torstai 28.4.2016 / Thursday April 28th, 2016

9:15 Ilmoittautuminen alkaa / Registration opens

 

Avaus/Opening

09:45 – 10:00 Konferenssin avaus / Opening words

Mervi Ilmonen, Tieteellisen toimkunnan pj., YSS

 

Kutsuvierasluennot/Keynote lectures

Puheenjohtaja Mervi Ilmonen, YSS

 

10:00 – 11:00 Activism of Civil Society in Berlin: protest, addition or compensation?

Elke Becker, Deutsches Institut fur Urbanistik (Difu), Berlin

 

  • Tohtori Becker on tutkinut pitkään kansalaisliikkeitä erityisesti Berliinissä. Hänen uusimmat tutkimusaiheensa ovat koskeneet kansalaisyhteiskunnan, aktivismin ja pakolaisuuden suhdetta sekä kutistuvia kaupunkeja. Hän myös moderoi pienten kaupunkien kestävän kehityksen haasteita kutistuvilla alueilla Bocholtissa ja on Berliinin liittovaltion edustaja Euroopan alueiden komiteassa. Hänen uusimmat julkaisunsa ovat Bürgerstiftungen: mit oder ohne Unternehmen? (ilmestyy 2016) ja Becker, Elke: ”Zivilgesellschaft, Protestbewegung und Stadtentwicklung: (k)ein neues Thema?”. In: Othengrafen, Frank / Sondermann, Martin (Hrsg.): Städtische Planungskulturen – im Spiegel von Konflikten, Protesten und Initiativen. S. 59-83. Berlin. Elke Beckerin taustaorganisaatio on Difu (Deutsches Institut für Urbanistik), joka on suurin saksankielinen yleishyödyllinen kaupunkitutkimus-, koulutus- ja informaatiolaitos. Difu palveleee kaupunkeja, kuntia, hallinnollisia alueita, kunnallisia yhdistyksiä ja suunnitteluvirastoja ja on Kunnallistieteiden yhdistyksen ylläpitämä (Der Verein für Kommunalwissenschaften e.V.)

 

  • Elke Becker has worked with different forms of citizen activism at the German Institute of Urban Affairs (Difu), which is the largest urban research institute in the German-speaking area and is the research, further training and information institution for cities, municipalities, administrative districts, municipal associations and planning departments. Difu is a non-profit organization run by Der Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (Association for Municipal Sciences). Her latest publications are Bürgerstiftungen: mit oder ohne Unternehmen? (forthcoming) and Becker, Elke: ”Zivilgesellschaft, Protestbewegung und Stadtentwicklung: (k)ein neues Thema?”. In: Othengrafen, Frank / Sondermann, Martin (Hrsg.): Städtische Planungskulturen – im Spiegel von Konflikten, Protesten und Initiativen. S. 59-83. Berlin. She is also the Representative of the Land of Berlin for a new ”Urban Agenda” in the Committee of the Regions of the European Union and moderator of a participation process in Bocholt to develop Sustainability Challenges for small and little cities in shrinking areas.

 

11:00 – 11:30 Kahvitauko / Coffee break

 

11:30 – 12:30 Avauksia Toimijoiden kaupunkiin

 

Puheenjohtaja Ilona Akkila, YSS

  • Mistä uudenlaisessa kaupunkitoiminnassa on kysymys? Edustavatko kaupunkitoimijat vastaliikettä vai tukevatko ne olemassa olevia järjestelmiä? Kolme kaupunkiaktivistia kertoo näkemyksensä kaupungista ja miksi ja miten he haluavat vaikuttaa kaupungin kehittämiseen.

 

Timo Hämäläinen, kaupunkibloggari

  • Timo Hämäläinen on suunnnittelumaantieteilijä, jonka kaupunkiblogissa From Rurban to Urban puhtaan suomalaisen kaupungin ja kaupunkielämän menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. The Guardian valitsi äskettäin blogin erääksi parhaista kaupunkiblogeista maailmassa.

 

Laura Kontiala, Kallio-liike

  • Kallio-liike järjestää kaupunginosan rajojen ylittäviä tapahtumia vapaaehtoisvoimin: näkyvin on jo viisi kertaa järjestetty musiikkia ja katutaidetta esittelevä kaupunkifestivaali Kallio Block Party, joka muuntaa jonkun Kallion seudun kadun kaupunkilaisten juhla-alueeksi. Kallio-liike järjestää myös Puistokirppistä, Korttelikeittiötä, Kallio-liikkeen kaupunkiviljelmää ja erilaisia Kallion alueen kehittämiseen tähtääviä kampanjoita kuten Tuoli- ja Paljasjalkainen Kallio-kampanjaa.

 

Janne Viitamies, kaupunkikehittäjä

  • Janne Viitamies on entinen SDP:n kansanedustaja ja Lahti City ry:n toiminnanjohtaja Hän ontyöskennellyt aiemmin kaupunkikehittäjänä ja -tutkijana 2000-luvulla Lahdessa, Mikkelissä, muualla Itä-Suomessa, Helsingissä ja Huittisissa. Mikkelissä toteutettiin keskustauudistus, kun Viitamies toimi kaupungissa keskustan kehittäjänä. Hänen väitöskirjahankkeensa koskee Helsingin Aleksanterinkadun alueen katutilan muutoskamppailuia 1968 – 2003.

 

Keskustelu/Discussion

 

12:30 – 13:30 Lounastauko / Lunch break

 

Työryhmät I/Sessions I

13:30 – 15:00

Sali 309 | TR 3 Palvelut ja kauppa osana toimijalähtöistä kaupunkimuutosta

Sali 312 | TR 4 Kaupunginosatoimijat uusien ideoiden lähteinä ja positiivisen muutoksen tuottajina I

Sali 404 | TR 7 Liikennesuunnittelun ja kaavoituksen keskustelu ja käytännöt I

Sali 104 | TR 8 Kulttuuriympäristö kaupungissa/Kaupunki kulttuuriympäristössä I

Sali 401 | TR 9 Vertaisaika, kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus kaupungeissa I

Sali 405 | TR 12 Kaupunkitalous: kaupunki taloudellisen toimijuuden näyttämönä

Sali 313 | TR 13 Narraatiot ja nimeäminen arjen toimijuutena I

 

15:00 – 15:30 Kahvitauko / Coffee break

 

Työryhmät II/Sessions II

15:30 – 17:00

Sali 309 | TR 1 Kaupunkiaktivismi ja neljäs sektori I

Sali 505 | TR 2 Kaupunkitilan yhteisöllinen suunnittelu ja tuottaminen I

Sali 312 | TR 4 Kaupunginosatoimijat uusien ideoiden lähteinä ja positiivisen muutoksen tuottajina II

Sali 404 | TR 7 Liikennesuunnittelun ja kaavoituksen keskustelu ja käytännöt II

Sali 104 | TR 8 Kulttuuriympäristö kaupungissa/Kaupunki kulttuuriympäristössä II

Sali 401 | TR 9 Vertaisaika, kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus kaupungeissa II

Sali 313 | TR 10 Vallaton kaupunki I

Sali 405 | TR 11 Koulu ja nuoret kaupungissa I

 

Iltaohjelma / Evening programme

18:00 – 20:00 Vastaanotto /Reception

Rakennustietosäätiö, Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki

8. kerros

 

Toimitusjohtaja Pasi Hulkkonen, Rakennustietosäätiö

Rakennustiedon ajankohtaiset kuulumiset

 

Johanna Lilius, YSS

Vuoden 2015 parhaan kaupunkikirjoituksen palkitseminen / Urban Studies Article of the Year Award

 

21.00 – Illanvietto (omakustanteinen, syöminen ei ole pakollista) Zetor, Mannerheimintie 3-5, 00100 Helsinki, linkki menuun: http://www.zetor.net/index.php?id=menu&no_cache=<http://www.zetor.net/index.php?id=menu&no_cache=1>

 

 


 

 

Perjantai 29.4.2016/Friday, April 29th

 

Työryhmät III/Sessions III

9:30 – 11.00

Sali 309 | TR 1 Kaupunkiaktivismi ja neljäs sektori II

Sali 505 | TR 2 Kaupunkitilan yhteisöllinen suunnittelu ja tuottaminen II

Sali 312 | TR 5 Digitaalisesti tuettu osallistuminen kaupunkisuunnittelussa

Sali 208 | TR 6 Is this a revolution? Problems in doing research on grassroots change-making

Sali 104 | TR 8 Kulttuuriympäristö kaupungissa/Kaupunki kulttuuriympäristössä III

Sali 313 | TR 10 Vallaton kaupunki II

Sali 405 | TR 11 Koulu ja nuoret kaupungissa II

Sali 404 | TR 13 Narraatiot ja nimeäminen arjen toimijuutena II

 

11:00-12:00 Lounastauko / Lunch break

 

Yleissessiot / General Sessions

 

12.00 -13:00 Paneelikeskustelu: Mikä ohjaa kaupunkitutkimusta?

Paneelissa pohditaan monitieteisen kaupunki- ja yhdyskuntatutkimuksen asemaa ja ohjautumista. Minkälaista tutkimusta tarvitaan? Miten niin sanottu perustutkimus ja suoraan käytäntöä palveleva tutkimus suhtautuvat toisiinsa, kun julkisen sektorin tutkimusrahoitus on vähenemässä ja rahoitus on yhä kilpaillumpaa? Kuka rahoittaa kaupunkitutkimusta tulevaisuudessa ja kuka sitä tarvitsee? Minkälaiset tarpeet ja tavoitteet kaupunkitutkimusta ohjaavat?

 

Puheenjohtaja Samuli Laita , asiantuntija, viestintä, Sitra

 

Panelistit:

 

Matti Kuronen, asumisen toimialajohtaja, NCC

  • TkT Matti Kuronen on NCC:n Asumisen Helsingin alueen toimialan johtaja. Sitä ennen hän on ollut Lahden kaupungin toimialajohtaja, vastaten teknisestä ja ympäristötoimialasta. Lisäksi hän on toiminut RAKLI ry:ssä infra- ja yhdyskuntatoimialan johtajana, tutkijana Aalto-yliopistossa sekä YIT:n hankekehityspäällikkönä. Hänen kiinteistötalouden alan väitöskirjansa (2011) ”Kumppanuus parantaa asuinaluekehityksen ekologista ja taloudellista kestävyyttä” on julkaistu Aalto-yliopistossa: http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789526042206/

Pia Olsson, professori, Helsingin yliopisto

  • FT Pia Olsson on kansatieteen professori. Hän tehnyt tutkimusta sekä historiallisten teemojen että nykypäivän kysymysten parissa: sukupuolen ja iän vaikutuksista kokemuksiin, etnografista kenttätyötä yläkouluikäisten nuorten kanssa heidän suhteestaan monikulttuurisuuteen sekä kansatieteestä kaupunkitutkimuksen kentässä. Hänen tutkimusteemojaan yhdistää kiinnostus kansatieteellisen tiedon muodostumiseen tutkijan ja tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden vuorovaikutuksessa.

Anni Sinnemäki, apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki

  • Anni Sinnemäki on poliitikko ja runoilija. Hän ollut Vihreän liiton kansanedustaja 1999–2015, puolueen puheenjohtaja ja työministeri 2009–2011 sekä Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 2005–2015. Tammikuussa 2015 hänet valittiin Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaavaksi apulaiskaupunginjohtajaksi.

Perttu Vartiainen, professori, Itä-Suomen yliopisto

  • FT Perttu Vartiainen on yhteiskuntamaantieteen professori Karjalan tutkimuslaitoksella. Hän toimi Joensuun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston rehtorina 1998–2014. Hän on ollut valtioneuvoston asettaman kaupunkipoliittisen yhteistyöryhmän asiantuntijajäsen ja Nordic Center for Spatial Developmentin hallituksen jäsen. 2014 TEM nimitti hänet selvitysmieheksi, tehtävänä laatia selvitys kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista.

 

13:00 -13:30 Kahvitauko / Coffee break

 

13:30 – 14:30  Vuoden kaupunkikirjoituspalkitun esitelmä / Urban Studies Article of the Year Lecture

Puheenjohtaja: Johanna Lilius, YSS

 

Päivien päättäminen / Closing of the Urban Studies Days

14:30 – 15:00

 

Päätössanat

Mervi Ilmonen, YSS

 

Kutsu vuoden 2017 Kaupunkitutkimuksen päiville / Invitation to Finnish Urban Studies Days 2017

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tervetulotoivotuksen vuoden 2017 päiville tekevät

seuran puheenjohtaja Osmo Kuusi, sekä seuran pääsihteeri Hazel Salminen.

 

 

Ekskursio / Excursion

15:00 –

 

The Quest – kokemuksellinen kaupunki

Vetäjinä Jani Turku, IMPROVment, ja Hazel Salminen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja improvisaatioryhmä IMP.

 

Koe kaupunki uusin aistein! Uskaltamiseen, suunnittelemattomuuteen, kuunteluun sekä reagoimisen impulsseihin perustuva ”The Quest” -seikkailu tarjoaa osallistujille mahdollisuuden löytää Helsingistä uusia asioita, ilmiöitä ja kokemuksia. Tutkimusretkeen kuuluu aloitustapaaminen, itse kaupunkiseikkailu ja lopuksi kokemusten läpikäyntiosuus. Suunnittelematta seikkailuun – tervetuloa!

Tapahtuman aloitusosuus klo 15-17 ja purku klo 20-21.