Towards beautiful, sustainable and inclusive cities? The potential role(s) of art and creativity in leading transdisciplinary urban initiatives for sustainability

Towards beautiful, sustainable and inclusive cities? The potential role(s) of art and creativity in leading transdisciplinary urban initiatives for sustainability

Thurday 28.4 at 13.15–14.45

Ilmasto- ja ympäristöturvallisuus kaupunkiluontosuhteen uudelleenmuotoilussa

Jyri Wuorisalo, Savonia UAS 

YK:n julistuksen mukaisesti ihmiskunnan on viipymättä tarkasteltava, minkälaisen perinnön se haluaa jättää tuleville sukupolville. Samanaikaisesti Euroopan parlamentti on julistanut maailmanlaajuisen ilmasto- ja ympäristöhätätilan. Tästä lähtökohdasta käynnistimme vuonna 2020 Itä-Suomessa Uusi eurooppalainen Bauhaus -työpajasarjan, josta syntyi Saimaa-ilmiö Goes Bauhaus -konsepti. Se on moniammatillisesti, poikkitaiteellisesti ja tieteidenvälisesti luotu konsepti, joka rakentaa yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta, jossa kansalaisaktivismi muotoilee uusiksi kaupunkiluontosuhdetta ilmastokriisin ja luontokadon puristuksessa.

Saimaa-ilmiö Goes Bauhaus -työ jatkuu ajatuksella, jotta vain yhdessä voimme luoda tulevaisuusperintöä, jossa aineeton kulttuuriperintö kuten asenteet, tiedot, taidot ja teot eli sivistys toimivat perustana keinoille, joilla tavoitellaan toivottua tulevaisuutta.

Designs for extending participation in planning urban green infrastructures

Päivi Keränen, Metropolia UAS / Tampere University

Urban planning practices are becoming more communicative with increasing attention on the participation of citizens and other stakeholders. Simultaneously, the rise of digitalisation has challenged urban planning and decision-making practice to adopt new methods and technologies. Both previous research and practical development actions indicate that extended reality (XR) applications represent a great promise for facilitating participation in this context.

The Augmented Urbans project (Central Baltic Interreg 2018-2021), together with five cities and two regions in the Central Baltic area, explored the ways for XR technologies to support integrated urban planning. The project utilised a design thinking approach to facilitate transdisciplinary co-creation to develop and pilot potential tools to 1) enhance stakeholder participation and 2) integrate resilience thinking into urban planning practices. Immersive visualisations were tested both to spark discussions on the future planning scenarios and draw attention to the environmental aspects that often escape the eye. This presentation shares insights collected throughout the project⁠—from its reports, workshop discussions and presentations by the partner urban planners and other experts.

Co-creating sustainable cities – learnings from SPARCS project and beyond

Jani Tartia, City of Espoo 

The need for a swift green and just urban transformation in terms of the current climate change means also changes for how we use, practice, utilize and live in the built environment. Adaptation of new practices, policies, technical solutions, and larger frameworks are required to move towards sustainable cities and communities. Next to actions in the short-term, we also need to look further towards the future in the long-term.

SPARCS (Sustainable energy positive & zero carbon communities, Horizon 2020, 2019-2024) project examines different novel technical and practice-based approaches in the energy and mobility themes in urban environments from a ‘smart cities’ framework. One of the cores of the project is co-creation and engagement of different stakeholders to think together what sustainable and smart cities of the future look like. This presentation presents some of the diverse approaches utilized in the project in Espoo city to co-create new perspectives towards urban environments, as well as in identifying and addressing current challenges. Some first learnings from the still on-going processes are also presented.