Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.-26.4.2013

Torstai 25.4. 13.30-17.00

Työryhmän ja osanottajien esittely

Riitta Laitinen, Päivi Rannila & Taina Syrjämaa: Hyvän kaupungin kuvitelmia

Ulla Pohjamo: Sata vuotta asumista ja kaupunkisuunnittelua Oulun Hietasaaressa

Emilia Karppinen: Kaupunkisuunnittelijakentän moninaisuus Munkkiniemi-Haagan suunnittelun yhteydessä 1910-luvulla

Kahvitauko (15.00-15.30)

Miska Koivulehto & Eeva Lehtomäki: Lahopuusta kaupunkiluontovisioksi? – Näkemyksiä ja kokemuksia Tampereelta

Heikki Tegelman: Ekonomia. Etiikka. Estetiikka

Pauli Tapani Karjalainen: Kadunmittainen päivämatka Manhattanilla: Don DeLillon Cosmopolis

 

Työryhmän esitelmät ja abstraktit

 

Kaupunkisuunnittelun historiassa on toistuvasti arvostettu tiettyjä asioita. Mahtavuus ja edustavuus, puhtaus ja toimivuus, turvallisuus, taloudellinen menestys, katujen leveys ja käytännöllisyys sekä kauneus ja esteettisyys toistuvat kaupunki-ihanteissa vuosisadasta toiseen eri muodoissa. Silti kaupunki-ihanteet ovat olleet myös erilaisia ja aikaan sidonnaisia. Erot liittyvät aikakausien ajattelutapoihin ja kehityskulkuihin, mutta myös siihen kuka kuvittelee ja miten. Saattaa olla olemassa yhteinen arvostus, mutta eri näkemyksiä mitä tämä arvostus pitää sisällään. Voi myös olla samanaikaisesti erilaisia arvomaailmoja. Esimerkiksi 1800-luvulla keskustelu hygieniasta paljastaa hyvin erilaisia käsityksiä yhteiskunnasta ja ”oikean” elämisen tavoista. Lähihistoriassa taas on joku saattanut arvostaa kaupungin vihreyttä sen luoman virkistyksen ja viihtyvyyden takia, kun taas toinen on arvostanut sitä luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Arvostukset heijastuvat kaupunkitilan käyttöihin sekä kertovat siitä, millaista toimintaa kaupunkitilassa pidetään oikeanlaisena ja oikeutettuna.

Kaupunkeja ovat vuosisatojen varrella kuvitelleet filosofit, poliitikot, suunnittelijat, tutkijat, kirkonmiehet, hallitsijat, arkkitehdit, byrokraatit, porvarit, aateli, rakentajat, opiskelijat, kotiäidit, aktivistit ja lukuisat muut. Heidän tavoissaan kuvitella ja heidän näkökulmissaan kaupungin arvostettaviin osatekijöihin on eroja ja yhtäläisyyksiä, muutosta ja jatkuvuutta, muuttuvia toiminnan tapoja ja paikalleen jähmettymistä. Etsimme tähän sessioon esitelmiä, jotka pohtivat sitä, miten ja millä perusteilla kaupunkia on kuviteltu tai miten ristiriitaisuudet tai samankaltaisuudet tulevat esiin erilaisissa kuvitteluissa. Toivomme esitelmiä sekä menneisyyden että nykyajan kaupunkiajattelun piiristä.

Työryhmän puheenjohtajat
  • Riitta Laitinen, Turun yliopisto/Kulttuurihistoria (riitta.laitinen[at]utu.fi)
  • Päivi Rannila, Turun yliopisto/Maantiede (paivi.rannila[at]utu.fi)
  • Taina Syrjämaa, Turun yliopisto/Yleinen historia (taina.syrjamaa[at]utu.fi)