8. Asumisen arvostukset, käytännöt ja politiikka

Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.-26.4.2013

Perjantai 26.4. klo 9.00-11.00

Aleksi Karhula: The Overall Effect of Family Background on Homeownership during Early Life Course

Marketta Kyttä, Mohammad Haybatollahi ja Maija Jokela: Asukasheimot ja asukasarki Tampereella

Antti Vasanen: Asumisen toiveet ja todellisuus: Turun kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja niiden vaikutus asuinpaikan valintaan

Risto Haverinen ja Antti Kouvo: Yhdentekevät naapurit? Puuttumiskynnys ja adaptaatio suomalaisissa naapurustoissa

Mikko Laaksonen: Joukkoliikenneuudistus ja kaupunki

 

Työryhmän esitelmät ja abstraktit (PDF)

 

(Työryhmä 9 on yhdistetty tähän työryhmään)

 

Työryhmässä (8) keskitytään kotimaisen ja kansainvälisen (vertailevan) asuntopolitiikan tutkimukseen sekä asumiseen yleisesti liitettyihin arvostuksiin, unelmiin, ideologioihin ja käytäntöihin.  Näitä voidaan tarkastella esimerkiksi kansallisten regiimien, urbaanien regiimien tai verkostotutkimuksen näkökulmasta.

Asuntopolitiikan tutkimuksessa havaittu polkuriippuvuus on nähty yhtenä syynä uusien asuntopoliittisten avausten vähäisyyteen ja yleensä asuntopoliittisen järjestelmän hitaaseen muuttumiseen. On havaittu myös, että asumiseen liittyvillä arvoilla ja asuntopolitiikalla on interaktiivinen suhde. Arvot vaikuttavat harjoitettuun asuntopolitiikkaan, mutta toisaalta harjoitettu politiikka tuottaa ja uusintaa arvoja, arvostuksia ja ihanteita varsinkin pitkän ajan kuluessa. Tyypillinen esimerkki on tästä omistusasumisen ideologia ja siihen liittyvät keskeiset asuntopoliittiset instrumentit. Toisaalta on kuitenkin todettu, että 1990-luvun alusta lähtien suomalainen asumisen regiimi on ollut murroksessa markkinoitten roolin korostuessa aiempaa enemmän. Kulutustutkimuksen puolella taas on havaittu, että vaurastuminen on muuttanut asumisen unelmia ja käytäntöjä, millä on myös vaikutuksia niin kaupunkirakenteeseen kuin muutoinkin ympäristöön.

Työryhmässä kysytäänkin muun muassa millä tavalla asuntopolitiikka on muuttunut Suomessa ja kansainvälisesti viimeisten vuosikymmenien aikana? Mitä ovat nykyiset asuntopolitiikkaan liitetyt arvot ja tavoitteet? Kohtaavatko arvot ja tavoitteet asuntopolitiikan todellisuudessa?  Pohdimme kuluttajien asumisen toiveita ja unelmia, niiden vaikutuksia kaupunkeihin ja kaupunkirakenteeseen, talouteen ja ympäristöön. Olemme myös kiinnostuneita historiallisista muutoksista, kuluttajien puheista, mediakeskusteluista ja kuvista. Pohdimme myös, miten hyvin ihmisten unelmat ja arjen käytännöt otetaan huomioon kaupunkien kehittämisessä, suunnittelussa ja politiikassa.

Työryhmän 8 puheenjohtajat
  • Hannu Ruonavaara, Turun yliopisto/Sosiologia (hannu.ruonavaara[at]utu.fi)
  • Sari Puustinen, Aalto-yliopisto/Maankäyttötieteiden laitos/YTK (sari.puustinen[at]aalto.fi)
  • Ilona Akkila, Aalto-yliopisto/Maankäyttötieteiden laitos/YTK (ilona.akkila[at]aalto.fi)
  • Minna Lammi, Kuluttajatutkimuskeskus (minna.lammi[at]kuluttajatutkimuskeskus.fi)